Brukens rester blir värdefulla nya produkter

Paper Province är en av tolv deltagare i projektet MultiBio. Syftet är att få fram ett nytt helt nytt och unikt koncept - ett multibioraffinaderi. Fantastiskt för miljön eftersom de förnyelsebara biobaserade produkterna biovätgas, bioplast och fiskfoder ska tillverkas.

Det Vinnovafinansierade projektet har potential att uppfylla några av de viktigaste svenska miljömålen och bidra till omställningen mot en hållbar cirkulär bioekonomi.

Goda effekter på miljön

De nya produkterna är alla gynnsamma för miljön. Vätgasen kan användas som energibärare och ersätta fossila bränslen. Något som kan få stora effekter på koldioxidutsläpp, luftkvalitet och minskad försurning.

Den biobaserade plasten kan ersätta fossilbaserad plast, vilket minskar koldioxidavtrycket. Eftersom den är biologiskt nedbrytbar är den dessutom attraktiv för nya spännande tillämpningar, till exempel inom pappersindustrin.

Fiskfoderingrediensen kan leda till minskad utfiskning och sojaproduktion. Den kan nämligen ersätta protein i fiskfoder som till stor del produceras av fisk från världshaven eller av soja från tropiska länder.

Läs mer om MultiBio här

I MultiBio blir brukens avfall biovätgas, bioplast och hållbart fiskfoder

De skapar fossilfria produkter av brukens restströmmar

Pulp and Paper Mill waste becomes fish feed, energy and more

Alan tillverkar bioplast av avfall från massa- och pappersbruk

Alan manufactures bioplastics from waste from pulp and paper mills

Biovätgas skapas ur reningsvatten på bruken

Biohydrogen created from purification water at the mills

Fakta om MultiBio

Projektnamn: Miljötjänster från ett multifunktionellt bioraffinaderi (MultiBio)

Projektledare:  Karin Willquist, RISE Research Institutes of Sweden

Deltagare: RISE, Paper Province, BillerudKorsnäs Gruvöns bruk, Rottneros bruk, Stora Enso Skoghalls bruk, Drinor, Fortum Waste Solution, Gårdsfisk, Karlstads universitet, Lunds universitet, Promiko och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Finansiär: Vinnova och industrin (5,3 miljoner kronor under 2,5 år)

Slutdatum: Projekttiden sträcker sig till 2020

Tidigare projekt

MultiBio är en vidareutveckling som bygger på två tidigare forskningsprojekt som genomförts med finansiering från Energimyndigheten, Vinnova och Formas. Följ länkarna nedan och läs mer om dem.

Image

Magnus Persson

Projektledare


+46 (0)70 342 79 41
magnus.persson@paperprovince.com