Baltic Industrial Symbiosis

Föreställ dig ett samhälle där vi delar på resurserna för att minimera den negativa miljöpåverkan. Inte bara på ett privat plan, utan också inom industrin. Det kan bli verklighet genom Baltic Industrial Symbiosis.

Satsningen främjar industriell symbios, ett koncept för hållbar regional utveckling, i Östersjöregionen. Industriell symbios innebär att koppla samman företag och andra aktörer från olika branscher för att kunna använda anläggningningars restflöden, i form av t.ex. energi eller restmaterial, som resurser för nästa led.

Syftet med projektet är att skapa en plattform för nätverkande och matchmaking mellan olika aktörer i Östersjöområdet. Projektet kommer att stötta och inspirera nya symbiosprojekt genom att erbjuda verktyg och driva pilotprojekt. Det byggs också upp en unik kapacitet och kunskapsbas kring industriell symbios. Målet är att ge liv åt nya affärsidéer, som är både miljömässigt och ekonomiskt hållbara.

Projektet leds av Symbiosis Center Denmark och Paper Province deltar i projektet tillsammans med andra aktörer från Sverige, Norge, Finland, Danmark och Polen. Paper Province roll är att bidra med sitt nätverk inom skoglig bioekonomi, expertkunskaper och rådgivning. Vi kommer bland annat kartlägga rest- och sidoströmmar i vår region, anordna matchmaking-event mellan företag, samt testa värdekedjan för en lovande restström.

 

 

 

Projektnamn: Baltic Industrial Symbiosis

Projektkoordinator: Danish Symbiosis Center

Huvudfinansiär: Interreg Baltic Sea Region, European Regional Development Fund

Slutdatum: 2021-12-31

Läs mer om projektet här: Symbiosis Center Denmark

Nyheter om industriell symbios

Image

Magnus Persson

Project Manager


+46 (0) 703-42 79 41
magnus.persson@paperprovince.com