InnoPels

Genom att lära sig mer om och utnyttja sågspånets olika egenskaper vill svenska forskare effektivisera lagringstiderna samt minska problematiken med substansförluster och varmgång i pelletslager.

Ökad resurseffektivitet genom innovativ ny råvaruhantering vid tillverkning av bränslepellets

Projektets övergripande mål är att ta fram ny kunskap och bidra till:

  • Nya råvaruhanteringsrutiner (separat hantering av klentimmerspån och grovtimmerspån) för effektivare och minskad lagring och volymhantering av färskt sågspån
  • Minskade problem med självuppvärmning och bildning av brandfarliga och giftiga gaser vid lagring av pellets genom bättre råvarukontroll i kombination med effektivare processtyrning
  • Bättre kunskap om hur torkprocessen (lågtemperatur- resp högtemperaturtorkning) i kombination med klentimmerspån resp. grovtimmerspån påverkar självuppvärmning och bildning av brandfarliga och giftiga gaser vid lagring av pellets
  • Spektroskopiska metoder och modeller för att bedöma råvarans kvalitet/riskbenägenhet för varmgång (andel splint-/kärnved, innehåll av harts- och fettsyror) innan pelletering

Fakta:

Projekttidtabell: 2021-11-01 – 2023-12-31

Finansiärer: VINNOVA, Solör Bioenergi Pellets AB, Härjeåns Energi AB, Bergkvist Siljan Skog AB

Samarbetspartners: SLU, Karlstads Universitet, The Paper Province, Solör Bioenergi Pellets AB, Härjeåns Energi AB, Bergkvist Siljan Skog AB

Projektdeltagare SBT: Michael Finell, SLU

Projektbudget: 7 300 000 kr

Image

Magnus Persson

Project Manager


+46 (0) 703-42 79 41
magnus.persson@paperprovince.com

 

Relaterade artiklar