Projekt som gör skillnad

På uppdrag av våra medlemsföretag arbetar vi med innovation & utveckling, kompetensförsörjning, mötesplatser, internationalisering och marknadsföring. Detta gör vi ofta genom att medverka i eller själva driva olika typer av projekt som gör skillnad för regionen, branschen och miljön. På den här sidan hittar du flera exempel på det.