Våra viktiga projekt

Alla Paper Province aktiviteter bedrivs inom olika projekt som stöttar omställningen till det fossilfria samhället. Projekten kan ägas av oss, men vi är även samarbetspartner i en lång rad satsningar.

Projekten kretsar kring våra fyra strategiska områden: Innovation & utveckling, kompetensförsörjning, internationalisering och regional kraftsamling.

Vinnväxt

Vinnväxt

The Bioeconomy Region

The Bioeconomy Region

Fossilfria Laminat

Fossilfria Laminat

Bioinno

Bioinno

LignoCity2.0

LignoCity2.0

Innostep

Innostep

MultiBio

MultiBio

Baltic Industrial Symbiosis

Baltic Industrial Symbiosis

Teknikcollege

Teknikcollege

Ingoskog

Ingoskog

Arbetsmarknadskunskap

Arbetsmarknadskunskap

Sustainable Business Cleantech

Sustainable Business Cleantech