Innostep

Innostep är en satsning för att ta ännu ett steg i utvecklingen av Paper Province som innovationsplattform. Vi vill med projektet skapa starkare attraktionskraft för innovativa bolag, nya som gamla.

Innostep består av flera delar som gemensamt ska leda till ett ökat inflöde och starkare lyskraft på Värmland som en nod inom skoglig bioekonomi. Den största delen handlar om att etablera en internationell innovationstävling för att skapa inflöde av nya affärsidéer och attrahera de bästa talangerna inom området till Värmland.

Vi ska också skapa en starkare samverkan med regionens inkubator, STING Bioeconomy, genom att bland annat bygga en scale-up-gruppering. Vi ser att Värmland har alla förutsättningar att skapa ett koncept som är till nytta för start-ups, scale-ups och etablerade företag. Målet är att få företag att stanna kvar, skapa fler start-ups, dra nytta av den regionala närheten mellan aktörer och branschen, samt att skapa ett större inflöde av case till STING Bioeconomy.

Inom ramen för Innostep vill vi också göra fler insatser för att öka möjligheten till kapital för företag i tidiga skeden. Detta gör vi genom att undersöka och skapa förutsättningar för en internationell fond byggd på skogsägarnas kapital.

Projektnamn: Innostep

Projektkoordinator: Paper Province

Huvudfinansiär: Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland

Slutdatum: 2021-12-31

Artiklar om Innostep

Image

Annica Åman

Kommunikationsansvarig och teamledare

+46 (0)70 250 94 43

annica.aman@paperprovince.com