ConnectedByBiobord

ConnectedByBiobord är ett flaggskeppsprojekt inom Östersjöregionen, vars mål är att stödja smart, hållbar och inkluderande tillväxt av bioekonomi.

För att nå de globala klimatmålen är samarbete över gränser nu viktigare än någonsin. ConnectedByBiobord är ett flaggskepssprojekt inom Östersjöregionen som samlar viktiga aktörer inom bioekonomi från Sverige, Norge, Finland, Polen, Estland och Lettland. Partnerskapet stärks ytterligare med samarbetspartners som deltar i genomförandet och spridningen av projektresultaten.

EU: s strategi för Östersjöregionen innehåller åtgärder för att främja entreprenörskap, innovation, handel och en digitalt driven tillväxt. Östersjöregionen ska även arbeta för klimatanpassning och förbättrad gemensam krisberedskap. Kopplat till strategin finns en handlingsplan där de tre målen preciseras. Flaggskeppsprojekt är införda i handlingsplanen. De ska tjäna som inspiration för övriga projekt och åtgärder.

ConnectedByBiobord bygger vidare på tidigare projekt inom bioekonomi, vilket resulterat i gemensamma handlingsplaner och plattformen biobord.eu. Plattformens syftar till ett gränsöverskridande innovationssamarbete med målet att samla personer inom bioekonomiområdet på en och samma plattform. Idag finns 270 registrerade medlemmar och antalet ökar hela tiden.

Mellan hösten 2020 och sommaren 2021 planeras tre olika pilotprojekt inom områdena mat, teknik och utveckling av den skogliga värdekedjan. Den sistnämnda kommer Paper Province att medverka i.

Medverkande organisationer är JAMK University of Applied Sciences (Finland), Paper Province och Krinova Incubator and Science Park (Sverige), Vidzeme Planning Region och Institute of Environmental Solutions (Lettland), Inland Norway University of Applied Sciences och Tretorget Ltd (Norge), SEI Tallinn, Estland och Pro Civis (Polen).

 

Projektnamn: ConnectedByBiobord

Projektkoordinator: JAMK University of Applied Sciences, Finland

Slutdatum: 2021-06-31

Huvudfinansiär: Östersjöprogrammet (Interreg Baltic Sea Region)