DigiTeRRI – Digital transformation av en industriregion

Värmland är en region med traditionell basindustri där ny digital teknik och nya digitala arbetssätt är en del av de utmaningar som väntar för att kunna möta morgondagens behov. Men hur kan en region agera i ett sådant omfattade omställningsarbete?

DigiTeRRI är ett europeiskt projekt inom EU:s Horizon 2020-program . Tre regioner i tre europeiska länder har gått samman för att gemensamt ta fram visioner och handlingsplaner för en digital omställning utifrån var regions förutsättningar. Arbetsmetoden som används i projektet kallas för RRI.

RRI går i korta drag ut på att identifiera de olika intressenter som kommer påverkas av en förändring och inkluderar dem och skapa engagemang i omställningsarbetet.

Värmländska industrier

Totalt deltar tolv aktörer från Sverige, Frankrike och Österrike i projekt. En region från vardera land står i fokus, för Sveriges del är det Värmland. En viktig roll i projektet är där med att stärka Region Värmlands utvecklings- och tillväxtstrategi.

Det är ett arbete som även omfattar jämställdhet, öppenhet, vetenskaplig utbildning, etik och offentligt engagemang. Samverkan över gränser är av stor vikt och genom Quadruple Helix fångas näringsliv, universitet/högskola, offentlig sektor och civilsamhället upp. Alla spelar en viktig roll i den datainsamling som ska göras och som ligger till grund för det ramverk som kommer att tas fram.

Från Värmland deltar Paper Province, Karlstads universitet och Region Värmland. De två andra projektregionerna är Grand Est i nordöstra Frankrike och Steiermark/Styria i södra Österrike.

Här hittar du mer om projektet på Youtube.

Projektnamn: DigiTeRRI

Projektkoordinator: AIT Austrian Institute of Technology GMBH

Huvudfinansiär: Horizon 2020

Slutdatum: 31 dec 2022

Digitalisering och WeDo i Värmland

Relaterade nyheter

Image

Per Myhrén

Projektledare och medlemsansvarig

+46 (0)70 214 08 36

per.myhren@paperprovince.com