IndBygg - Industriell Träbyggnation

Att utveckla den skogsbaserade bioekonomin och bygga mer i trä är nödvändigt för att vi ska nå klimatmålen.

Dagens byggbransch använder stora mängder fossila material. Detta trots att vi har ett klimatsmart råmaterial växande runt omkring oss – det vill säga skogen.

Trä är det enda förnybara byggmaterialet som dessutom binder koldioxid.

IndBygg strävar efter att öka kompetensen hos offentliga och privata aktörer om hur man kan bygga stora byggnader med hjälp av skogens gröna guld.

Klimatsmart väg

I Värmland och Dalarna finns gott om företag med potential att jobba med trä och offentliga beställare som gärna vill välja den klimatsmarta vägen. Lägg därtill att materialet är vackert och att vi människor mår bra av att vistas i trähus.

Samarbete i branschen

Det är bakgrunden till att EU-projektet IndBygg startade i januari 2020. Ett initiativ som ska öka kompetensen om industriellt träbyggande och främja samarbete i branschen. Genom att samarbeta skapas nya idéer och lösningar som i sin tur leder till bättre klimatsmarta affärer.

Värmland och Dalarna

IndBygg samlar kompetens och deltagare från Värmland och Dalarna. Ett expertnätverk för industriell träbyggnation byggs upp, en kunskaps- och samverkansplattform som ska utveckla och stärka konkurrenskraften i branschen.

Hållbar framtid

Visionen är göra Värmland och Dalarna till ledande regioner inom skoglig bioekonomi där trä används som det dominerande materialet i byggindustrin.

IndBygg leds av Paper Province i samarbete med IUC Dalarna, Karlstads Universitet och Region Värmland.

Mer information hittar du på indbygg.paperprovince.com

Projektnamn: IndBygg – Industriell Träbyggnation

Projektkoordinator: Paper Province

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Värmland, Region Dalarna, IUC Dalarna, Karlstads universitet, Paper Province och de fyra kommunerna Säffle, Eda, Arvika och Torsby.

Medverkar med kompetens gör även Byggdialog AB, Stora Enso samt åtta kommuner; Munkfors, Forshaga, Kil, Filipstad, Sunne, Årjäng, Grums och Karlstad.

Slutdatum: 31 mars 2023

Prenumerera på IndByggs nyhetsbrev

Klicka här

Aktuellt

Image

Elin Appel

Projektledare

+46 (0)72 556 66 97

elin.appel@paperprovince.com