Testbädd för utveckling av träffsäkra tjänster

En testbädd där företag och akademi tillsammans kan jobba med behovsägare för att identifiera, testa och utveckla nya kundvärden - det är vad projektet "Testbädd för miljötekniska innovationer" handlar om. Målet är att skapa en testmiljö för miljötekniska innovationer i en verklig användarmiljö.

Ett konkret exempel utfördes i december 2017 då utvecklingsledare, miljösamordnare och andra medarbetare från Landstinget tillsammans med forskare, företagsledare och designers gav sig ut i verksamheten på sjukhuset i Karlstad för att tillsammans undersöka hur processerna kring plastpåsar ser ut. När dagen var över var de överens om att man får en helt annan insikt när man går ut i verkligheten.

På det här sättet kan vi utveckla ett funktionellt erbjudande som kan hjälpa våra medlemsföretag att förstå hur de kan ta fram biobaserade material utifrån ett användarperspektiv, för att skapa mer träffsäkra erbjudanden och bättre affärer. Med projektet hoppas vi att andra också ska se värdet av arbetssättet.

Projektnamn

Tjänstetestbädd för miljötekniska innovationer

Projektledare

Per Myhrén

Deltagare

Paper Province, RISE, Landstinget i Värmland

Finansiär

Vinnova

Slutdatum

April 2018
Image

Per Myhrén

Projektledare och medlemsansvarig

+46 (0)70 214 08 36

per.myhren@paperprovince.com