Bioeconomy Regions in Scandinavia

Projektet Bioeconomy Regions in Scandinavia syftar till att öka den internationella konkurrenskraften, marknaden och därmed tillväxten för små och medelstora företag som producerar biobaserade produkter och tjänster från huvudsakligen skogliga råvaror.

Visionen är att samarbetet mellan projektaktörerna och projektets samarbetspartners ska bygga en internationellt ledande position inom skoglig bioekonomi. Projektaktörerna är Region Värmland, Paper Province, Region Dalarna, IUC Dalarna, Västra Götalandsregionen, Fyrbodals kommunalförbund, Innovatum, Svinesundskommittén, Viken Fylkeskommune och Innlandet fylkeskommune.

Läs mer på bioeconomyregion.com

Projektnamn: Bioeconomy Regions i Scandinavia

Projektkoordinator: Region Värmland

Huvudfinansiär: Interreg Sverige-Norge

Slutdatum: 30 september 2022

 

Image