Tidigare innovationsprojekt

På uppdrag av våra medlemsföretag arbetar vi med innovation & utveckling, kompetensförsörjning, mötesplatser, internationalisering och marknadsföring. Detta gör vi ofta genom att medverka i eller själva driva olika typer av projekt som vi tror på. Här hittar du några exempel på projekt som bedrivits tidigare.