Vad är bioekonomi?

I ett cirkulärt, bioekonomiskt samhälle används förnybara råvaror från skogen, jorden och havet i stället för fossila bränslen och material. Syftet är att minska klimatpåverkan och användningen av fossila råvaror.

Den skogsbaserade bioekonomin, som är Paper Province nisch, använder skogsråvara som förädlas till produkter som förpackningar, papper och hus, men även tjänster och processer.

Statistik

70 procent av Sveriges yta består av skogsmark, 80 procent av den brukas. Men bara en procent avverkas varje år. 70 000 personer i Sverige är direkt anställda inom skogsnäringen. Sverige är världens femte största exportör av massa, papper och sågade trävaror.

I Värmland består bioekonomin till 50 procent av trä, papper och massa. Cirka 20 procent kommer från jordbruk och livsmedelsproduktion, 13 procent från skogsbruk och 6 procent från maskintillverkning för bioekonomin.

Vill du veta mer om bioekonomi på nationell och regional nivå och jämföra hur Värmland står sig gentemot andra regioner? Ta då del av den interaktiva rapporten Fördelning av bioekonomin i Sverige. Underlaget är framtaget av Bioekonomi – regioner i samverkan ihop med Statistikmyndigheten SCB.

Bioekonomi i skolan och verktyg för lärare

Trots sina många tillämpningar har allmänheten ännu inte upptäckt att bioekonomin är en spännande lösning på flera av samhällets utmaningar. Lärare kan bidra till att öka den medvetenheten. Därför finns nu en gratis onlineutbildning som ger lärarna rätt förutsättningar. Läs mer på European Schoolnet Academy >

Forskning blir film

Här har vi samlat sju filmer om papprets framtid, bioekonomi, restvatten, förpackningar och matsvinn samt vad mycket man faktiskt kan göra av ett träd. Kika på filmerna nedan:

Vilka förpackningar skapar minst matsvinn from Paper Province on Vimeo.

Vilken muffins väljer du? from Paper Province on Vimeo.

Vart går restvattnet? from Paper Province on Vimeo.

Vad är bioekonomi? from Paper Province on Vimeo.

Vad kan man göra med träd? from Paper Province on Vimeo.

Papprets framtid from Paper Province on Vimeo.

Papper vs plast och glas - vilket är miljövänligast? from Paper Province on Vimeo.