Focus Industry

Projekt inom Focus Industry ska stärka näringslivets innovationsförmåga och omställningstakt. Insatserna är fokuserade på industrin i Norra Mellansverige, det vill säga Gävleborg, Dalarna och Värmland.

Industrin har stor betydelse för tillväxt och utveckling i Norra Mellansveriges tre regioner – Dalarna, Gävleborg och Värmland. Här finns en stark och samhällsviktig näring som sysselsätter över 50 000 anställda. Focus Industry är ett samlingsnamn och en gemensam satsning mellan regionerna för att samla och stärka det arbete som görs kring omställningen av industrin.

Projektet Focus Industry Spets stärker Norra Mellansveriges innovationsförmåga och attraktionskraft, med fokus på globala och långsiktiga affärer. Det innefattar utveckling av hållbara tjänster, produkter och processer som bidrar till det koldioxidneutrala samhället. Där ingår omställning till förnybara råvaror och digitalisering som viktiga möjliggörare.

Projektet hjälper företag att systematisera sitt innovationsarbete. Exempelvis genom att introducera möjligheter med digitalisering och automation samt nya affärsmodeller och material.

Projektet riktar sig speciellt till små- och medelstora företag i regionen som har en väl utvecklad organisation och förmåga att driva systematisk och strategisk utveckling.

I projektet deltar Paper Province, Dalarna Science Park, Sustainable Steel Region, RISE (Propell) och Sandbacka Science Park. Paper Province koordinerar arbetet som är kopplat till skoglig bioekonomi, vilket är ett av projektets fokusområden.

Vill du läsa mer om Focus Industry och pågående samverkan så besök webbplatsen focusindustry.nu

Projektnamn: Focus Industry Spets

Projektkoordinator: Dalarna Science Park

Finansiär: Nationella ERUF-programmet (REACT-EU), med stöd av Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Värmland.

Slutdatum: 2023-10-31

 

 

Artiklar