Paper Province arbete med de globala målen

Vid FN:s toppmöte 2015 antogs 17 globala mål för hållbar utveckling. Alla länder, organisationer och regioner kan bidra på olika sätt. Vi har valt att fokusera på de delmål där vi kan göra störst skillnad.

Självklara aspekter som vi jobbar med är t.ex. att stödja teknikutveckling, forskning och innovationer, att hantera avfall på ett miljövänligt sätt och att uppmuntra företag att införa hållbara metoder för sitt arbete. Vi arbetar även med målen för att uppnå hållbar ekonomisk tillväxt och jämställdhet.

Inom ramen för projektet “Hållbara Paper Province” arbetar vi vidare med målen och att identifiera relevanta delmål för att på olika sätt integrera dem i såväl vår grundverksamhet som i våra olika projekt.

De här målen har vi valt att fokusera på

• Mål 5: Jämställdhet
• Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
• Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
• Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

 

Projektnamn

Hållbara Paper Province

Projektledare

Paul Nemes

Deltagare

Paper Province

Finansiär

Vinnova

Slutdatum

Projektet pågår till och med augusti 2018
Image

Paul Nemes

Vice VD

+46 (0)72 549 99 20

paul.nemes@paperprovince.com