LignInnovation

LignInnovation ska lyfta lignin som ett hållbart material och visa upp möjligheterna son finns på test- och utvecklingsanläggningen LignoCity.

För att främja utvecklingen, användningen och innovationer kopplade till skogsmaterialet lignin, arbetar LignInnovation för att nå ut internationellt och fånga upp så många idébärare som möjligt.

LignInnovation är knutet till test- och utvecklingsanläggningen LignoCity som ligger söder om Kristinehamn, tätt intill papper och massabruket Nordic Paper.

LignoCity stöttar innovatörer och företag som med hjälp av lignin vill utveckla produkter eller processer. På plats finns gott om råvara och kompetens. Genom projektet LignInnovation kan ytterligare stöd ges till aktörer, såväl nationella som internationella, som vänder sig till LignoCity för hjälp.

LignInnovation lägger fokus på att hitta nya smarta innovationer som med hjälp av lignin kan få liv. Projektet ska visa upp Värmland och LignoCity som den attraktiva plats, för utveckling av innovationer, som den är. Kännedomen om LignoCity ska öka och idébärare ska lockas av möjligheterna som finns kopplat till test- och utvecklingsanläggningen.

Projektet lägger extra vikt på att nå ut internationellt och på digitalisering.

Vad är lignin?

Lignin är det “bindemedel” som håller ihop fibrerna och ger växten dess styrka. Ett träd består vanligtvis av 20-30 procent lignin.

Hittills har ligninet varit en underutnyttjad resurs som vid pappers- och massabruken eldas upp för att skapa grön energi. Dess värde skulle dock vara betydligt större om det togs tillvara för att skapa hållbara produkter.

Genom en separationsteknik kan det utvinnas från svartluten och därmed tas tillvara för förädling. Tack vare ligninets egenskaper har det ett brett användningsområde och det kan användas som komponent för att bland annat skapa biodrivmedel, kolfiber, bioplast, batterier, uv- och brandskydd, smaksättare i livsmedel samt i bygg- och konstruktionsmaterial.

Mer information hittar du på lignocity.se.

Projektnamn: LignInnovation

Projektkoordinator: RISE LignoDemo AB

Projektdeltagare: RISE, Paper Province och Närsam (Näringslivssamverkan i Kristinehamn)

Finansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden med stöd från fler aktörer

Slutdatum: 2023-02-28

 

Nyheter om LignInnovation

Image