Bioinno

Bioinno främjar entreprenörskap inom skoglig bioekonomi i Värmland och Dalarna.

Skoglig Bioekonomiinnovation i Dalarna och Värmland, Bioinno, handlar om att Värmland och Dalarna ska samarbeta för att hjälpa skogsbaserade innovationer ut på marknaden. Det finns mycket samlad kompetens och etablerade språngbrädor för entreprenörer i regionen. Det ska Bioinno ta till vara på.

I projektet deltar Paper Province, Dalarna Science Park, IUC Dalarna och Circlab genom Torsby kommun.

Det betyder att fler – i ett större geografisk kontext – får ta del av effektiva innovations- och entreprenörsprocesser. Till exempel genom rådgivning, forskarkontakt, prototypframtagning och andra genvägar ut på marknaden.

Målet är att ge bästa möjliga stöttning till skogliga innovationer. Projektet ska även öka intresset för miljövänliga produkter och visa affärsnyttan i att jobba med skogen, förnyelse och utveckling.

Test- och utvecklingsanläggningen Circlab (tidigare The Wood Region) i Torsby är en nyckelresurs i Bioinno. Innovatörer kan använda testmiljön för att tillverka storskaliga prototyper av biokomposit på 3D-skrivare. Det fiberbaserade materialet utvinns ur skogen och kan användas som ersättning för traditionella plaster. Den största skrivaren klarar av dimensioner på över sex meter. Här printas redan idag bland annat kajaker, longboards och andra produkter inom outdoorsektorn.

Projektnamn: Skoglig Bioekonomiinnovation i Dalarna och Värmland

Projektkoordinator: Paper Province

Finansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden med stöd från Torsby kommun, Region Värmland och Region Dalarna

Slutdatum: 2023-08

Nyheter om Bioinno

Image

Peter Edberg

Project Manager and Team Leader


+46 (0)73 061 75 17
peter.edberg@paperprovince.com