Hållbara och klimatsmarta lösningar ger lönsamma företag

Inom Klimatsmart Innovation arbetar Paper Province bland annat med att stärka konkurrens- och innovationskraften hos små och medelstora företag i branschen. Vi ser att en hållbar och långsiktig regional plattform för innovation och utveckling inom skogsbaserade värdekedjor är en förutsättning för företagens tillväxt och innovationskraft.

Exempel på vad vi gör i projektet

Genom workshops och träffar hjälper vi företagen med tjänstefiering, hållbara affärsmodeller och internationalisering. Vi jobbar också med genusfrågor – något som även handlar om kompetensförsörjning – vi vet att unga idag hellre jobbar i hållbara, jämställda verksamheter. Vi vill dessutom synliggöra den forskning som bedrivs kring skoglig bioekonomi genom att presentera den på ett lättförståeligt sätt.

Genom Klimatsmart Innovation vill vi skapa förutsättningar för att upprätthålla hög effektivitet och lönsamhet, men också ökad innovationskraft i basindustrin. Alltsammans med utgångspunkt i hållbara och klimatsmarta lösningar.

Projektnamn

Klimatsmart Innovation

Projektkoordinator

Paper Province

Deltagare

Ett femtiotal företag (SME) i regionen med verksamhet inom skogliga värdekedjor.

Finansiär

Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Värmland, Vinnova

Slutdatum

Projekttiden sträcker sig till sista juli 2019
Image

Peter Edberg

Projektledare och teamledare


+46 (0)73 061 75 17
peter.edberg@paperprovince.com