Sustainable Business Cleantech

Har du en miljövänlig lösning som du vill nå ut med på tillväxtmarknaderna? Vill du lära dig hur du kan arbeta mer hållbart? Sustainable Business Cleantech stöttar miljöteknikföretag i Värmland genom att identifiera nya affärsmöjligheter på tillväxtmarknader och bidra till en grön omställning.

Genom projektet kan företag få hjälp att nå ut på tillväxtmarknader i omvärlden, som södra Afrika, Sydostasien och Latinamerika. Företag som arbetar med lösningar som bidrar till ett mer koldioxidsnålt samhälle, till exempel inom förnybar energi och miljöteknik, kan få stöttning. Det kan handla om varor, system, processer eller tjänster som ger tydliga miljöfördelar.

Hållbarhet och internationalisering

Syftet med projektet är att bidra till att hållbarhet och internationalisering blir en tillväxtmotor i Värmland och att kommunernas och regionens långsiktiga miljömål nås.

Exempel på vad som erbjuds:

  • Affärskontakter i 80 länder
  • Företagsanalys
  • Skräddarsydd matchmaking
  • Marknadskunskap
  • Lokala samarbeten och systemleveranser
  • Matchmaking-resa
  • Utlysningar av projektfinanseringar
  • Seminarier och workshops
  • Digital omvärldsbevakning

 

Kontakta Life Foundation om du är intresserad och vill veta mer. Kontaktuppgifter och mer information

Projektnamn: Sustainable Business Cleantech (Cleantech Värmland)

Projektkoordinator: Life Foundation

Finansiär: Region Värmland, Tillväxtverket och Life Foundation.

Slutdatum: Pågår 2018 till 2020

 

Artiklar om Sustainable Business Cleantech