Ett steg på vägen mot fossilfria förpackningar

Under 2017 startade Paper Province ett spännande projekt med syfte att utveckla en testbädd för fossilfria lamniat, det vill säga den skyddande barriären närmast livsmedlet i förpackningar.

Alla är vi nog överens om att fossilfria förpackningsmaterial är framtiden. Men trots det har förpackningar som chipspåsar och mjölkförpackningar ett skyddande laminat närmast livsmedlet som är gjort av fossilt material – det vill säga plast.

I denna inledande fas planeras och utvecklas testbädden hos UMV Coating Systems i Säffle och tanken är att den nya testbädden ska attrahera både nationella och internationella aktörer. Resultatet av följande faser ska bli förpackningar utan fossiler som vi vet fungerar och som kan börja användas i kommersiellt bruk.

Projektnamn

Testbädd Fossilfria Laminat

Projektledare

Peter Edberg

Deltagare

Paper Province, RISE, Brobygrafiska, UMV Coating Systems

Finansiär

Vinnova

Slutdatum

Maj 2018
Image

Peter Edberg

Projektledare och teamledare


+46 (0)73 061 75 17
peter.edberg@paperprovince.com