Rosewood 4.0

Rosewood 4.0 bygger på det befintliga Rosewoodnätverket som består av europeiska aktörer i den skogliga värdekedjan. Nätverket arbetar för en ökad tillgång på hållbart producerad skog samtidigt som man skyddar de ekologiska och sociala värden som skogen har.

För att få länderna att nå sin fulla potential har det tidigare nätverket arbetat med nya affärsmodeller, visa upp goda exempel och nya tekniska innovationer.

Det nya nätverket Rosewood 4.0 innehåller åtta nya länder: Belgien, Grekland, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Sverige och Ukraina. Meningen med det utökade nätverket är att stärka de befintliga noderna i Europa samt skapa en östlig nav och på så sätt stärka förbindelserna inom Östeuropa.

Nätverket ska lägga särskild vikt vid digitalisering (Forest Industry 4.0) samt digitala verktyg.

Projektnamn: Rosewood 4.0, EU network of Regions On SustainablE WOOD mobilisation ready for digitalization.

Projektkoordinator: Steinbeis Innovation gGmbH

Finansiär: EU Horisont 2020

Slutdatum: 30 juni 2022

Filmer som visar best practice från svensk skogsindustri

Artiklar

Image