Vi tar samhället in i framtiden med hjälp av skogen

Läs mer

Vi tar samhället in i framtiden med hjälp av skogen

Läs mer

Gör omställningen möjlig

Paper Province är ett världsledande företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi.

Läs mer om hur vi jobbar

Innovation

Skärmen du läser detta på hade kunnat vara gjord av trä. När blir den drömmen sann?

Läs mer om innovationer

Bli medlem

Våra medlemsföretag skiljer sig åt, men har en gemensam nämnare. Alla bidrar till en skogsbaserad bioekonomi.

Bidra till en hållbar framtid