Bästa skogen!

Hur många träd finns det i skogen, vad har brödbak och papper gemensamt och vad har Minecraft att göra med att jobba som ingenjör? Det får huvudpersonerna Liv och Jonas reda på i filmen och diskussionsmaterialet som tar oss med på en upptäcktsfärd från skog till pappersindustri.

Bästa skogen är en kul och lättillgänglig utbildningsfilm för låg- och mellanstadiet. Den är tänkt att väcka ungas intresse för den svenska skogen och visa upp jobb med koppling till skog, papper och massa. Filmen kan användas av både lärare och företag som vill prata med unga om skogsbranschen på ett lättsamt sätt.

Till filmen hör ett häfte med diskussionsfrågor som exempelvis en skolklass kan jobba med i helgrupp eller mindre grupper. Film och diskussionsmaterial finns här och det är fritt att använda:

Lärarhandledning för filmen Bästa skogen >

Bästa skogen på Youtube >

Bästa skogen på Vimeo >

Samproduktion för NTA

Filmen har tagits fram i samverkan för att fungera som ett komplement till NTA-temat Papper. NTA står för Naturvetenskap och teknik för alla och är ett skolutvecklingsprogram med utbildningsmaterial som används av förskolor och grundskolor runt om i Sverige. Läs mer om NTA >

Produktionen har projektletts av Paper Province och är ett samarbete mellan AFRY, Billerud, Holmen, Karlstads kommun, NTA Skolutveckling, Rottneros, SCA, Skogsindustrierna, Södra, Stora Enso och Valmet. Filmen är producerad av Takeoff.