Sop-pôsen som minskar plasten i restavfallet

Nu lanseras en ny soppåse gjord av förnybara råvaror från skogen, som utvecklats lokalt i Värmland i samverkan av Karlstads Energi, Paper Province, Nordic Paper och Tingstad. Målet med den nya påsen är att minska plasten i restavfallet. Påsen har försäljningspremiär Stora Coop Välsviken i Karlstad och alla som vill är välkomna att vara med och fira och testa påsen 12 och 13 april.

Soppåsen, eller sop-pôsen som man valt att kalla den, lanseras under vecka 15 och för att fira bjuder Karlstads Energi in allmänheten till Coop Välsviken i Karlstad, fredag 12 april mellan klockan 14 – 18 och lördag 13 april mellan klockan 10 – 14. Kom och testa sop-pôsen, låt barnen provsitta sopbilen och prata framtidens sopsortering. Även Paper Province och Nordic Paper kommer finnas på plats för att berätta om utvecklingsarbetet kring papperspåsen.

Utvecklingsresan började med att Karlstads Energi fick flera kundförslag om att det borde finnas en pappersbaserad soppåse. Därför valde de att ta fram en påse i förnybart material som också följer standarden för en soppåse. Genom ett gott samarbete med lokala aktörer inom skogs- och pappersindustrin finns nu sop-pôsen till försäljning hos Stora Coop Välsviken under en begränsad period, som ett första led i lanseringen.

Lokalt producerad för att minska plasten i restavfallet

Utöver att den är ett lokalt alternativ till plastbaserade soppåsar på rulle som ofta transporterats över stora delar av jordklotet, hjälper också den fiberbaserade sop-pôsen till att minska mängden plast i restavfallet. Något som Karlstads Energi arbetar ständigt med.

– En av våra viktigaste frågor när det kommer till avfallshantering är just att minska plasten i restavfallet. Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt för våra kunder, därför känns det jätteroligt att vi nu kan erbjuda en lokal, fiberbaserad soppåse till Karlstadsborna, berättar Malin Pettersson, chef för Återvinning på Karlstads Energi.

Sista delen i utvecklingsprojektet

Sop-pôsen har gått från idé till en fysisk produkt under flera steg i en affärsutveckling hos Karlstads Energi. En arbetsgrupp med Paper Province, Nordic Paper och Tingstad skapades och en testpåse togs fram. Denna fick Karlstadsbor testa i praktiken och ge återkoppling på.

– Efter första utvärderingen förändrade vi utformningen på påsen så den är bättre anpassad för en sopbehållare de flesta har under vasken. Nu finns påsen till försäljning hos Stora Coop Välsviken, och om vi märker att den landar bra hos slutkonsument kommer fler dagligvaruhandlare kunna köpa in den från Tingstad, fortsätter Malin.

Peter Edberg

– Vår roll är att sammanföra företag och andra aktörer som kan driva utveckling tillsammans för att lösa ett behov och påsen är ett riktigt bra exempel på det. Jag hoppas och tror att konsumenterna kommer gilla avfallspåsen, säger Peter Edberg, projektledare på Paper Province.

Läs mer

Nya papperspåsar för avfall testas i Värmland

Här kan du läsa mer om hur du använder sop-pôsen.