Gå med i Sveriges största kluster för skoglig bioekonomi

Våra medlemsföretag är svenska bolag som engagerar sig i att skapa ett hållbart samhälle. Tillsammans drar vi nytta av vår samlade kompetens och samverkar runt nya möjligheter till innovation och utveckling med den skogliga råvaran som utgångspunkt. Med hjälp av våra stora nätverk håller vi oss uppdaterade om vad som händer i branschen. Vill du läsa mer om vad medlemskapet går ut på och se aktuella priser klickar du här. Välkommen med din ansökan!

  ANSÖKAN OM MEDLEMSSKAP I PAPER PROVINCE

  Vill ert företag ansöka om medlemskap? Fyll i formuläret nedan så kommer ansökan att behandlas och beslutas av vår styrelse. Processen kan ta några veckor och så snart ett beslut är taget blir du kontaktad av oss.

  Vilken bransch/vilka branscher är ert företag aktivt inom?

  Paper Province medlemmar engagerar sig i klustret och föreningen för att ta samhället in i framtiden med hjälp av skogen. På vilka sätt kan ert företag bidra till klustrets och övriga medlemmars utveckling i omställningen till det fossilfria samhället?

  Vad har ni för förväntningar på ert medlemskap i Paper Province

  VD/platschef

  Kontaktperson om annan än VD/platschef

  Faktureringsadress om annan än besöksadress

  Paper Province är en ekonomisk förening och genom att skicka in din ansökan har du godtagit våra stadgar. Endast svenska företag med intresse av att bidra till utvecklingen av föreningens ändamål kan bli medlemmar.