Sotblåsningsteknik bidrar till uppfyllnad av mål inom massa- och pappersindustrin

Pappers- och massaindustrin genomgår en förvandling mot hållbarhet. I sökandet efter innovativa lösningar finns flera svar bland annat effektivare sotblåsning av sodapannor.

HISS – High Impact Sootblowing System, är en sotblåsningsteknik som utvecklats av Heat Management som effektiviserar pappers- och massabruks rengöring av sodapannor. Genom avancerad automation och effektiva rengöringsmetoder förbättras sodapannornas pannprestanda, energi sparas och utsläpp minskas. Tekniken sparar också på den värdefulla ångan som annars går till spillo. Ånga som kan användas för att skapa energi till den egna produktionen eller säljas vidare.

Stora miljöbesparingar

Koldioxidutsläpp från industriella processer, inklusive de inom pappers- och massasektorn, bidrar till klimatförändringar och miljöförstöring. För att råda bot på det finns inte en enda lösning utan flera behövs. Ett sätt är genom att optimera pannprestanda i sodapannan och minimera behovet av sotbildning. Renare pannor resulterar i lägre utsläpp av växthusgaser som koldioxid och metan, vilket överensstämmer med globala ansträngningar för att bekämpa klimatförändringar och minska industrins miljöpåverkan.

Många bruk använder redan HISS.

– Ett exempel är Sappi Gratkorn, där miljöfördelarna med att spara ånga är kopplade till att bevara mer energi och minska bränsle- och vattenförbrukning vid ångproduktion. Efter installationen av HISS drog Sappi Gratkorn slutsatsen att de hade sparat 43% av sin årliga sotblåsningsånga och hade halverat tiden för sina rengöringscykler, skriver Heat Management i ett pressutskick.