Nya namn i styrelsen för Paper Province

18 april anordnade Paper Province årsmöte i Karlstad. Det resulterade i tre nya namn i styrelsen som representerar medlemsföretagen Billerud, Biosorbe och Combitech.

Vid årsmötet valdes Annelie Karlsson, affärs- och verksamhetsutvecklare på Combitech, samt Kajsa Fougner, vd för Biosorbe, in som nya ledamöter i styrelsen för Paper Province.

– Paper Province och Värmland är i framkant gällande biomaterial från skogen. Genom att vara en del av klustret och engagerade i styrelsen vill vi medverka till att få varje resurs att räcka så länge som möjligt. Det ligger oss varmt om hjärtat. Vi ser också en enorm styrka i mixen av stora och mindre bolag som samverkar för utveckling och jag hoppas att vi kan vara en energiinjektion i det arbetet, säger Kajsa Fougner.

Samverkan är också något som Annelie Karlsson från Combitech värdesätter och vill främja i rollen som styrelseledamot.

– Näringslivet i regionen blir starkare när vi gör bra saker tillsammans. Jag tycker att det är viktigt att se helheten och inte bara sin egen del. Jag är både hedrad och motiverad att få vara en del av styrelsen och ser fram emot att få stärka varandra och samarbeta inom de många viktiga frågor som Paper Province driver, berättar Annelie Karlsson.

Ersättningsnamn för Billerud och Rottneros

Även Anders Andersson, platschef på Billerud Gruvöns bruk, valdes in som ny i styrelsen för att ersätta Peter Lindgren som lämnade Billerud tidigare i år. Fyllnadsval blev det också för Rottneros, där Anna Jonhed, vd för Rottneros Packaging kliver in som ersättare för Lennart Eberleh. Anna Jonhed är dock inte ny i styrelsen, utan har medverkat i flera år som representant för Miller Graphics och Stora Enso.

I övrigt består styrelsen fortsatt av representanter från medlemsföretagen Nordic Paper, Moelven, Karlstads universitet Innovation, Stora Enso, Karlstads Energi och Valmet. De adjungerade medlemmarna representerar även fortsättningsvis Karlstads kommun, Karlstads universitet och Region Värmland.

– Vi hälsar de nya ledamöterna varmt välkomna och ser fram emot att skapa förutsättningar för branschens utveckling tillsammans med dem. Styrelsen vill också passa på att tacka de avgående ledamöterna Lennart Eberleh, Peter Lindgren och Lars-Erik Sjögren för sitt engagemang och sina värdefulla insatser, säger styrelsens ordförande Anders Brolin.