Nya stationen som gör det enklare att använda biobaserad olja

Nu lanserar Biobase en station och tjänst som gör att industriföretag kan säkerställa att underentreprenörer använder rätt typ av formolja. Den nya lösningen minimerar även risken för överanvändning.

– Vårt nya BASECAMP-koncept är en win-win för alla, säger Petter Westerblad på Biobase Sweden AB.

Biobase är medlemmar i Paper Province och är specialiserade på att utveckla och distribuera högkvalitativa, fossilfria, biobaserade och bionedbrytbara funktionella vätskor för industrin.

Det senaste konceptet från Biobase är deras BASECAMP Filling Station, som är en lättillgängligt placerad container med betalsystem där chauffören själv tankar den formolja som behövs och registrerar digitalt så att både volym och produkt kan säkerställas.

Industrin brottas med stort svinn i samband med tankning av formolja då vissa chaufförer har använt mer olja än nödvändigt. De här problemen blev Petter Westerblad varse när en av de största betongtillverkarna på marknaden, Heidelberg Materials Betong Sverige AB, bad honom att hitta en lösning.

– Det här löser industrins problem med både överanvändning och att det alltid finns tillgång på oljan. Nu säkerställer vi att uttaget är reglerat, konstaterar Petter, som i likhet med kunden är väldigt nöjd med resultatet.

Lokal placering spar tid

Dessutom spar det tid för chaufförerna. Den första stationen är placerad på kundens betongfabrik i Värtahamnen, dit alla ändå kommer regelbundet för att fylla på betong. Själva hanteringen står Biobase Sweden AB för. De har koll på när tanken är tom och behöver fyllas på samt kan löpande följa vem som tankar vilken mängd och hur mycket som finns kvar i tanken.

– Det betyder att betongföretagen slipper all hantering av formoljan och dessutom slipper de fraktkostnaden, vilket verkligen välkomnas, säger Petter.

BASECAMP-konceptet sträcker sig bortom just formoljor och kan även användas för andra typer av vätskor. Exempelvis för släppmedel för transporter av flis, vilket används inom skogsindustrin.

Utvecklat idén tillsammans med kund

Det har tagit sin tid att få fram det bästa konceptet med digital spårning av förbrukning i realtid. Sedan i oktober har Petter arbetat med idén, med input från både kund och pumpleverantör. Men nu är konceptet på plats, och kan snabbt skalas upp vid behov. Tio till femton nya stationer kan vara på plats inom ett par veckor.

– Om allt går som det ska, hoppas vi inom kort kunna lansera ytterligare två BASECAMP i Stockholmsregionen, säger Petter Westerblad.

Ökad tydlighet och effektivisering

Rapporter levereras löpande till kunden och med hjälp av den digitala spårningen i får man som företag också grepp om förbrukningen av den totala mängden formolja för sin miljörapportering, samtidigt som man slipper binda kapital i lager.

– Man kan ju säga att vi inte längre bara säljer en hållbar produkt, konstaterar Petter Westerblad. Med BASECAMP levererar vi också en tjänst – helt gratis!

Läs mer på Biobase hemsida: Alla är vinnare när BASECAMP lanseras – Biobase Sweden >