I MultiBio blir brukens avfall biovätgas, bioplast och fiskfoder

I MultiBio blir avfall från massa- och pappersbruk till produkter som samhället efterfrågar.  ”Det  blir lönande för både bruken  och miljön, säger Karin Willquist, senior forskare på RISE  och ledare för det nya projektet.

Karin Willquist i laboratoriet.

I det Vinnovafinansierade projektet MultiBio produceras  förnyelsebara produkter från brukens processvatten – biovätgas, bioplast och hållbart fiskfoder.

Projektet har potential  att uppfylla några av de viktigaste svenska miljömålen och bidra till omställningen mot en hållbar cirkulär bioekonomi.

EFFEKTER PÅ MILJÖN

Vätgasen kan användas som  energibärare som kan ersätta fossila bränslen,  vilket ger stora effekter på koldioxidutsläpp, luftkvalitet och minskad försurning.

Den biobaserade plasten kan ersätta  fossilbaserad plast vilket minskar koldioxidavtrycket. Eftersom den är biologiskt nedbrytbar är den dessutom attraktiv för nya spännande tillämpningar, även inom pappersindustrin.

Fiskfoderingrediensen kan leda till minskad utfiskning  och sojaproduktion  eftersom den kan  ersätta  protein i fiskfoder som   till stor del  produceras av fisk från världshaven  eller  av  soja från tropiska länder.

MÅNGA AKTÖRER SAMARBETAR

I  MultiBio  samarbetar aktörer från hela  värdekedjan.  Målet är  att skapa förutsättningar för  att  få ut de nya produkterna på marknaden.

–  Det  hör inte till vanligheterna  att  massa- och pappersbruk,  miljöföretag, entreprenörer, fiskodlare och spetsforskare  samarbetar kring ett problem på det här sättet. Den samlade kompetenser skapar förutsättningarna för att nå riktigt  intressanta resultat, säger Karin Willquist.

TREDJE PROJEKTET

MultiBio  är en vidareutveckling som  bygger på två tidigare forskningsprojekt  som  genomförts med  finansiering från  Energimyndigheten,  Vinnova  och Formas.

–  Genom de projekten vet vi  att det finns  marknads- och miljömässig  potential och teknisk  grund  att genomföra våra idéer.  Nu har vi möjlighet att skala upp och verifiera  biovätgasprocessen  som tidigare bara undersökts i laboratoriet, säger Karin Willquist.

FANTASTISK BAKTERIE

Det hela började för många år sedan när Karin Willquist och  hennes forskarkollegor  hittade en bakterie  med förmågan att bryta  ner hemicellulosa.  Vid nedbrytningen bildas biovätgas och även en proteinrik biomassa som kan användas  i  fiskfoder.  Parallellt arbetade personerna bakom Promiko med att forska och utveckla ett sätt att producera bioplast från vattenrening.

Tillsammans har de här processerna potential att genera både biovätgas, protein och bioplast.

MILSTOLPE I LIVET

För Karin Willquist  är projektet en milstolpe i livet.

–   Jag började doktorera på mikroorganismerna  i  vätgasprocessen redan 2006, så det är en häftig känsla att  vara  så nära en industriell applikation.  Det här är en möjlighet att den  mångåriga forskningen  blir något mer och verkligen gör skillnad  för miljön.

 

Image

Marja Wängestam

Kommunikatör

+46(0)734-22 82 09

marja.wangestam@paperprovince.com