I MultiBio blir brukens avfall biovätgas, bioplast och fiskfoder

I MultiBio blir avfall från massa- och pappersbruk till produkter som samhället efterfrågar.  ”Det blir lönande för både bruken och miljön, säger Karin Willquist, senior forskare på RISE och ledare för det nya projektet.

Karin Willquist.

I det Vinnovafinansierade projektet MultiBio produceras förnyelsebara produkter från brukens processvatten – biovätgas, bioplast och hållbart fiskfoder.

Projektet har potential att uppfylla några av de viktigaste svenska miljömålen och bidra till omställningen mot en hållbar cirkulär bioekonomi.

EFFEKTER PÅ MILJÖN

Vätgasen kan användas som energibärare som kan ersätta fossila bränslen, vilket ger stora effekter på koldioxidutsläpp, luftkvalitet och minskad försurning.

Den biobaserade plasten kan ersätta fossilbaserad plast vilket minskar koldioxidavtrycket. Eftersom den är biologiskt nedbrytbar är den dessutom attraktiv för nya spännande tillämpningar, även inom pappersindustrin.

Fiskfoderingrediensen kan leda till minskad utfiskning och sojaproduktion eftersom den kan ersätta protein i fiskfoder som till stor del produceras av fisk från världshaven eller av soja från tropiska länder.

MÅNGA AKTÖRER SAMARBETAR

I MultiBio samarbetar aktörer från hela värdekedjan. Målet är att skapa förutsättningar för att få ut de nya produkterna på marknaden.

- Det hör inte till vanligheterna att massa- och pappersbruk, miljöföretag, entreprenörer, fiskodlare och spetsforskare samarbetar kring ett problem på det här sättet. Den samlade kompetenser skapar förutsättningarna för att nå riktigt intressanta resultat, säger Karin Willquist.

TREDJE PROJEKTET

MultiBio är en vidareutveckling som bygger på två tidigare forskningsprojekt som genomförts med finansiering från Energimyndigheten, Vinnova och Formas.

- Genom de projekten vet vi att det finns marknads- och miljömässig potential och teknisk grund att genomföra våra idéer. Nu har vi möjlighet att skala upp och verifiera biovätgasprocessen som tidigare bara undersökts i laboratoriet, säger Karin Willquist.

FANTASTISK BAKTERIE

Det hela började för många år sedan när Karin Willquist och hennes forskarkollegor hittade en bakterie med förmågan att bryta ner hemicellulosa. Vid nedbrytningen bildas biovätgas och även en proteinrik biomassa som kan användas i fiskfoder. Parallellt arbetade personerna bakom Promiko med att forska och utveckla ett sätt att producera bioplast från vattenrening.

Tillsammans har de här processerna potential att genera både biovätgas, protein och bioplast.

MILSTOLPE I LIVET

För Karin Willquist är projektet en milstolpe i livet.

- Jag började doktorera på mikroorganismerna i vätgasprocessen redan 2006, så det är en häftig känsla att vara så nära en industriell applikation. Det här är en möjlighet att den mångåriga forskningen blir något mer och verkligen gör skillnad för miljön.

FAKTA

Projektnamn: Miljötjänster från ett multifunktionellt bioraffinaderi (MultiBio)

Projektledare: Karin Willquist, RISE Research Institutes of Sweden

Övriga deltagare: Paper Province, BillerudKorsnäs Gruvöns bruk, Rottneros bruk, Stora Enso Skoghalls bruk, Drinor, Fortum Waste Solution, Gårdsfisk, Karlstads universitet, Lunds universitet, Promiko och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Finansiär: Vinnova och industrin (5,3 miljoner kronor under 2,5 år)

Slutdatum: Projekttiden sträcker sig till 2020.

Image

Marja Wängestam

Kommunikatör

+46(0)739-58 46 99
+46(0)54-444 29 32
m.wangestam@paperprovince.com