Circular Bioeconomy Arena 

Ökad cirkularitet är en förutsättning för att utveckla morgondagens skogsprodukter och tjänster. I Circular Bioeconomy Arena samverkar aktörer i Norge och Sverige för att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag genom att innovera cirkulära produkter och tjänster från den skogliga bioekonomin. 

Projektet bygger vidare på tidigare Interreg Norge-Sverige projekt Bioeconomy Regions och Bioeconomy Regions in Scandinavia. Den här gången är Paper Province och Norwegian Wood Cluster projektägare och vi har med oss många goda samverkansparter inom innovation och bioekonomi. Den cirkulära skogliga bioekonomin är självklart i fokus som ett led i hur vi ska leda samhället genom den gröna omställningen. Projektet riktar in sig på träbyggnation och förpackningar och ska jobba företagsnära för att stötta små och mellanstora företag att förverkliga sina idéer och öka tillväxten i regionen.  

Genom samarbete över gränsen ska vi utveckla innovationsprocesser och arbetsmetoder men också förstå hinder i gränsöverskridande samverkan och vilka behov företagen har för stöd i sin omställningsresa. 

Följ oss på LinkedIn

Projektnamn: Circular Bioeconomy Arena 

Projektkoordinator: Paper Province
Gry Lenschow Andersen (projektledare), tel
+46 (0)730-987 588, gry.lenschow.andersen@paperprovince.com
Jessica Edlom (kommunikatör), tel +46 (0)70-2335795, jessica.edlom@paperprovince.com

Huvudfinansiär: Interreg Sverige-Norge 

Medfinansiär: Region Värmland, Region Dalarna, Västra Götalandsregionen, Innlandet Fylkeskommune, Akershus Fylkeskommune, Buskerud Fylkeskommune, Østfold Fylkeskommune, Vinnova.

Samarbetspartners: Paper Province, Norwegian Wood Cluster, Innovatum, Dalarna Science Park, Klosser Innovasjon, Kjeller Innovasjon, Circular Packaging Cluster, Sting Bioeconomy.

Slutdatum: 2026 

 

Artiklar om Circular Bioeconomy Arena