Skala upp hållbart byggande

Hur kan hållbara lösningar för byggnadsindustrin skalas upp? Den 30 maj bjöd Business Sweden in till en heldag där norska aktörer fick träffa svenska innovatörer och företag som erbjuder lösningar för att effektivisera och minska koldioxidavtrycket på olika sätt. Intressenter på plats var arkitekter, entreprenörer, och fastighetsutvecklare, inklusive kommuner från Norge.

Dagen hölls på vackra svenska ambassaden i Oslo. Mikael Erikson, Sveriges ambassadör, inledde seminariet och tryckte på att den gröna omställningen är högsta prioritet i Bryssel och EU-länderna. Vi fick också ta del av en paneldiskussion där framtiden för träbyggnation och hållbart byggande i Norge diskuterades. Robert Jansson, Project Manager på HENT AS, Bodil Motkze, Innovation and Sustainability Manager på Oslo kommune och Emil Gran Andersson, arkitekt på Link Arkitektur menade alla tre att samverkan behövs för att kunna lyckas med grön omställning.

– Hållbarhet är en ”team effort”. Att optimera tillsammans är den bästa lösningen. Det gäller också att tänka på den hållbara framtiden som ett holistiskt projekt, sa Emil Gran Andersson.

Bodil Motkze menade att ambitiösa mål och att driva på för att hitta nya sätt att jobba ­– nya standarder, material och processer och bra leverantörer av hållbara lösningar – är en förutsättning för att bli klimatneutrala 2050. Detta är också utmanande för många företag, men det som behövs är bland annat att arbeta mer cirkulärt, menade Robert Jansson. Nästa stora utmaning är att fokusera på återanvändning, omdesign och återanvändning av material samt renovering av befintliga byggnader. Och att tänka mer modulärt vid byggande, för att göra det lättare att ta ner byggnader och bygga upp nya.

– Vi behöver också se möjligheterna i existerande byggnader och vi behöver mer kunskap och transparens. Det ställs stora krav på oss, så vi behöver hänga med, menade Bodil Motkze.

Nya lösningar för att skala upp finns dock redan. Under förmiddagen fick några svenska företag med hållbara lösningar möjligheten att pitcha sina erbjudanden och innovationer; bland annat våra medlemsföretag Inwoco och Poji. Inwoco tar fram modulära ytterväggar i förnyelsebara material, klassade i lågenergiklass, och som är lätta att demontera och återbruka.
– Det är som Lego för vuxna, menade Carl Winblad på Inwoco.

Konsultbolaget Poji vill effektivisera tjänstedelen av det industriella byggandet genom struktur- och kapacitetsberäkningar. De erbjuder ett smart sätt att jobba automatiserat och kunskapsintensivt i en komplex bransch. På plats var också bland annat Recoma, Woodbe Engineering och Stora Enso. Recoma gör 100 % återvinningsbara byggskivor av förpackningsavfall. Gamla mjölkkartonger och andra pappersförpackningar pressas till byggskivor som både ger lågt koldioxidutsläpp, är starka och dessutom ser bra ut. Att skivorna är gjorda helt på restmaterial, utan något tillsatt ämne, gör också att de är helt återvinningsbara.

Efter nätverkslunch blev det studiebesök på ett nyinvigt och mycket spännande kvarter i östra Oslo:  Fyrstikkbakken 14 – ett socialt boende byggt i massivt trä. Det är ett så kallat Future Built-projekt med höga miljöambitioner. Projektet omfattar flera innovativa lösningar som “delemeter” – ett nytt sätt att mäta och prissätta kvadratmeter – och “venneleiligheter” – översatt till “vänlägenheter”. Link Arkitektur och Birk & Co berättade om den sociala innovationsprocessen där användare varit centrala för att hitta delningslösningar både vad gäller boende, parkering och sociala ytor. Själva byggnaderna är insprängda mellan berg och tunnelbana, men med vidsträckt utsikt över Oslo.