En mer cirkulär byggindustri

De nordiska länderna har blivit bättre på att miljöanpassa byggande, med innovativa material och mindre avfall, men fortfarande är branschen långt ifrån hållbar. I Sverige står branschen för 20 % av den totala mängden utsläpp av växthusgaser. En lösning är att göra byggindustrin mer cirkulär. Den 29 maj bjöd Norwegian Wood Cluster in till studieresa i Oslo för att visa på goda exempel kring återbruk och cirkularitet i byggindustrin.

Vi fick besöka Sirkulær ressurssentral på Økern i Oslo, för att höra hur de arbetar med ökad återanvändning av byggmaterial. I ett 4 500 m² stort byggtält har Sirkulær Ressurssentral och Ombygg upprättat en av Europas största återbrukscentraler. I tältet erbjuder driftbolaget Ombygg återbruksvaror av hög kvalitet och uthyrning av lagringsutrymme för återbruksvaror och är öppet både för byggbransch och privatpersoner. Det går att lämna in material som blivit över eller som tagits ner från rivna och ombyggda hus – och ge det ett nytt liv.

– Tidigare har det saknats infrastruktur för att återbruka byggmaterial. Det har funnits en del lokala och enkla system och manuella processer kring återbruk men inget systematiserat, berättar projektledaren Emil Andresen Rygh.

Sirkulær ressurssentral är en innovationspilot som öppnade i mars 2023 (som en del av FutureBuilt) och kommer drivas till slutet av 2025, för att sedan utvärderas och eventuellt göras permanent. Ambitionen är att bli en nationell kunskapsarena för återbruk och på så sätt stimulera till ökad återbruksmarknad och att öka samverkan mellan aktörer i värdekedjan.

Under dagen fick vi också besöka Hasle Tre som är Norges första demonteringsbara och återanvändbara kontorsbyggnad i stort sett bara i trä. Moritz Groba, från Oslotre AS som ritat huset, berättade att man jobbat mycket med innovativa lösningar för att sätta ihop huset, t ex med träspikar och träpluggar som sväller eller fästs med lignin istället för lim och metallspik. Allt för att öka återbrukspotentialen.
– Det gäller att tänka nytt, menar Moritz Groba. Det är inte komplicerat, det gäller bara att öppna sinnet lite.

Hyresgäster i huset Hasle Tre är Redd barna och de har varit med sedan planeringsstadiet. Linn Huse-Amundsen, platschef, berättade hur det varit att dels ha fått vara med och planera ett så hållbart kontor som möjligt. Under planeringen beslutades att göra projektet så hållbart som möjligt, inte bara själva byggnaden utan också interiören. Hela 70 % av möblerna kommer idag från gamla kontoret eller är återbrukade. Detta har gjort att många trivs väldigt bra på kontoret och känner stolthet, menar Linn Huse-Amundsen.