Boosting Circular Transition

Projektet BioBoosters – Boosting Circular Transition, sammankopplar nio regioner kring Östersjön – samtliga med starka ekosystem för innovation inom bioekonomi. Tillsammans kommer vi arbeta för att stärka den cirkulära och bioekonomiska omställningen bland företag i Östersjöregionen. 

För att bidra till en mer hållbar utveckling syftar projektet till att stötta företag, startups och innovatörer att utveckla cirkulära och bioekonomiska lösningar.

Genom att använda en unik hackathonmetod ska problem och lösningar finna varandra.

Totalt kommer 18 hackathon att genomföras där företag med koppling till bioekonomi får chans att öppet efterfråga lösningsföralg på sina utmaningar från andra.

Genom att föra samman ett företags utmaning med andras lösningar ska BioBoosters bidra till en transformation mot mer cirkulära affärer.

Företagens utmaningarna kommer att hämtas från Sverige, Finland, Tyskland, Polen, Estland, Lettland, och Litauen.

MoelvenHackaton – hållbar förpackning till hållbart trä

Den 11-12 december arrangerades Sveriges andra och projektets tredje hackathon av Paper Province tillsammans med Moelven Wood. Utmaningen bestod i att finna en mer hållbar förpackningslösning än den aktuella, fossilbaserade plastförpackningen till Moelven Woods interiörpaneler i trä. Lösningen blev en pappersbaserad förpackning från Billerud som kan bidra till Moelvens minskade klimatavtryck.

Klicka här för att läsa om och ansök till kommande hackathon

Paketeras som säljbart koncept

Det högre syftet med projektet är att vidare designa, pilotera och förfina en internationell samarbetsmodell och servicekoncept för att organisera hackathons, som ska användas även efter projektets livstid – och då även av externa aktörer.

Projektnamn: BioBoosters – Boosting Circular Transition

Projektkoordinator: Jamk  (University of Applied Sciences in Jyväskylä)

Huvudfinansiär: Interreg Baltic Sea Region

Medfinansiär: Region Värmland

Samverkanspartners: JAMK University of Applied Sciences (FI), Paper Province (SWE), Biofuel Region (SWE), Vidzeme Planning Region (LAT), Estonian University of Life Sciences
(EE),
Witeno (GER), Pärnu County Development Center (EE), Foundation for Education and Social Dialogue ‘PRO CIVIS’ (PL), Sunrise Valley Science, Technology Park (LT)

Projekttid: 2023-01-01 till 2025-12-31

Besök BioBoosters webb.

Artiklar om Bioboosters:

Image

Magnus Persson

Project Manager


+46 (0) 703-42 79 41
magnus.persson@paperprovince.com