Boosting Circular Transition

Projektet BioBoosters – Boosting Circular Transition, sammankopplar nio regioner kring Östersjön – samtliga med starka ekosystem för innovation inom bioekonomi. Tillsammans kommer vi arbeta för att stärka den cirkulära och bioekonomiska omställningen bland företag i Östersjöregionen. 

För att bidra till en mer hållbar utveckling syftar projektet till att stötta företag, startups och innovatörer att utveckla cirkulära och bioekonomiska lösningar.

Genom att använda en unik hackathon-metod ska problem och lösningar finna varandra.

Totalt kommer 18 hackathon att genomföras. Var och en av tävlingarna kommer att fokusera på ett bioekonomiföretag som tillhandahåller en utmaning där fokus kommer att ligga på en transformation mot mer cirkulära affärer. Utmaningarna kommer att hämtas från Sverige, Finland, Tyskland, Polen, Estland, Lettland, och Litauen.

Det högre syftet med projektet är att vidare designa, pilotera och förfina en internationell samarbetsmodell och servicekoncept för att organisera hackathons, som ska användas även efter projektets livstid.

Besök BioBoosters webb.

Projektnamn: BioBoosters – Boosting Circular Transition

Projektkoordinator: Jamk  (University of Applied Sciences in Jyväskylä)

Huvudfinansiär: Interreg Baltic Sea Region

Medfinansiär: Region Värmland

Samverkanspartners: JAMK University of Applied Sciences (FI), Paper Province (SWE), Biofuel Region (SWE), Vidzeme Planning Region (LAT), Estonian University of Life Sciences
(EE),
Witeno (GER), Pärnu County Development Center (EE), Foundation for Education and Social Dialogue ‘PRO CIVIS’ (PL), Sunrise Valley Science, Technology Park (LT)

Projekttid: 2023-01-01 till 2025-12-31