Arbetsmarknadskunskap i Värmland/Åmål

Arbetsgivare har idag stora anställningsbehov, ändå står många ungdomar utan jobb. Missmatchen på arbetsmarknaden är ett gemensamt problem, men vi tror att vi kan lösa det. Tillsammans. Med Arbetsmarknadskunskap på schemat bygger vi ett starkare Värmland.

Projektet drivs av Handelskammaren i Värmland med stöd från Region Värmland. Samarbetspartners i projektet är också aktörer från närningslivet, såsom Paper Province och en lång rad företag.

Förutom att vi och företagen är med och finansierar satsningen, har vi också möjlighet att delta under föreläsningarna för att berätta om hur våra respektive branscher förändras och vilka kompetenser och egenskaper som värdesätts.

Under tre år kommer 21 000 elever i Värmland och Åmål, från sjuan på högstadiet till tredje året på gymnasiet, att få del av inspirationsföreläsningar om framtidens arbetsmarknad. Projektets kommunikatörer pratar med ungdomarna om varför vi jobbar, hur jobben förändras och om hur utbildning och rätt attityd är vägen ut i arbete.

Tillsammans skapar vi en bättre matchning på framtidens arbetsmarknad, där fler unga kommer ut i jobb och där regionens arbetsgivare får tag i rätt kompetens.

Läs mer om projektet på Handelskammaren i Värmlands webbplats >

Projektnamn

Arbetsmarknadskunskap i Värmland/Åmål

Projektkoordinator

Handelskammaren i Värmland

Finansiär

Region Värmland och 44 företag, kommuner och organisationer.
Image

Annica Åman

Communications Manager and Team Leader

+46 (0)70 250 94 43

annica.aman@paperprovince.com