Plastix

Aktörerna i PLASTIX samarbetar för att skapa en grönare framtid för Europa. Det EU-finansierade projektet samarbetar med regioner som vill minska plastavfallet, öka återvinningen och ersätta plast med förnybara material för att minska klimatpåverkan och mikroplaster.

Projektet följer EU:s vision om en cirkulär ekonomi, där plast används på ett smart och hållbart sätt. Projektet involverar flera aktörer i värdekedjan som har möjlighet att påverka plastanvändningen – från forskare och producenter till slutanvändare och återvinningsaktörer.

De europeiska regionerna står inför liknande utmaningar där plastkonsumtionen är hög och återvinningsbarheten låg, samtidigt som man vill gå över till biobaserade råvaror och minska mängden mikroplaster.

I PLASTIX delar vi goda exempel och nya idéer mellan regionerna, så att politiken och andra regionala beslutsfattare bättre kan stötta övergången till en cirkulär ekonomi. Målet är att hjälpa regionerna att snabbt och effektivt gå över till ett samhälle där plastanvändningen är hållbar.

Länk till projektwebb: https://interregeurope.eu/plastix

Projektnamn: PLASTIX

Projektkoordinator: The Baltic Institute of Finland

Huvudfinansiär: Interreg Europe

Samverkanspartners: Paper Province (Sverige), Council of Tampere Region (Finland), Province of Fryslân (Nederländerna), Faculty of Environmental Protection (Slovenien), Development Agency of Savinja-Šalek Region (Slovenien), Intelligent Factory Lombardy Cluster (Italien), Catalan Agency for Business Competitiveness/ACCIÓ (Spanien).

Slutdatum: 31 maj 2027

 

Artiklar om PLASTIX: