Vinnväxtvinnare

Vinnväxt är en finansiering beviljad av Vinnova för perioden juli 2013-juli 2024. Syftet är att bygga en internationellt erkänd innovationsmiljö i regionen, kopplad till skogsbaserad bioekonomi.

130 miljoner på tio år. Så mycket får Paper Province av Vinnova och regionala medfinansiärer för att satsa på forskning, utveckling och kommersialisering av nya skogsindustriella produkter och tjänster inom den värmländska skogsindustrin.

130 MILJONER PÅ TIO ÅR

I tuff konkurrens utsåg Innovationsmyndigheten Vinnova Paper Province till VINNVÄXT-vinnare i juni 2013. Det innebär en rekordstor satsning på den värmländska skogsindustrin, där målet är att skapa en internationellt attraktiv innovationsmiljö för skogsbaserad bioekonomi. Totalt satsar Vinnova och regionala medfinansiärer 130 miljoner kronor under tio år.

Pengarna ska användas till forskning, utveckling och kommersialisering av nya skogsindustriella produkter och tjänster, men också till att öka effektiviteten i basindustrin och det värmländska innovationssystemet.

Projektnamn: Paper Province 2.0 (Vinnväxt)

Projektledare: Paul Nemes

Finansiär: Hälften av pengarna kommer från Vinnova och hälften från regionala medfinansiärer som Region Värmland, Karlstads universitet, Värmlands kommuner, Länsstyrelsen, Landstinget, SP, Skogsstyrelsen och Paper Province medlemsföretag.

Slutdatum: Projektet pågår fram till 2025