On demand - lokal och hållbar tillverkning av kritiska reservdelar och komponenter 2033

On demand är en långsiktig satsning för att säkra industrins tillgång till kritiska reservdelar och komponenter. Syftet är att bidra till en konkurrenskraftig industri genom att minska risken för störningar i leverantörskedjorna.

Basindustrin är en viktig hörnsten i Sveriges ekonomi och är helt beroende av reservdelar för att kunna fungera. Leverantörskedjorna är ofta globala, vilket har visat sig sårbart när händelser i omvärlden påverkar handeln. Det nystartade initiativet, där bland andra Paper Province medverkar, ska hjälpa företag att bli mer motståndskraftiga mot yttre störningar och samtidigt skapa nya affärer för lokala leverantörer.

– Vi ser allt större behov av att anpassa tillverkningsindustrin utifrån omställningsbehov och negativa förändringar i vår omvärld. Samtidigt ska vi bibehålla och säkerställa kontinuitet och konkurrenskraft i svensk processindustri, säger Nicklas Tarantino, som är ansvarig för satsningen på Sustainable Steel Region.

Projektfakta

Projektet leds av Sustainable Steel Region och finansieras av Vinnova, Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg. Deltar gör även Alderholmens Mekaniska AB, Complete Solution Seffle AB, Enerco Mechpart AB, Holmen Iggesund Paperboard AB, SSAB EMEA AB, Ivaldi, Lasertech LSH AB, Triton Valsteknik AB, Västerdalarnas Mekaniska Industri AB, RISE, Propell, Sandbacka Science park, Paper Province, Karlstads universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Region Dalarna.

Projektnamn: On demand – lokal och hållbar tillverkning av kritiska reservdelar och komponenter 2033

Projektkoordinator: Sustainable Steel Region

Huvudfinansiär: Vinnova

Projekttid: 2023-11-13 – 2027-09-30

Artiklar om On Demand: