RISE I3  – Resilient Innovation Ecosystems for EU Value Chains 

Projektet RISE syftar till att stödja innovation och resiliens genom att utveckla nya innovationsekosystem och samarbetssätt inom EU. Fokus ligger på grön och digital transformation samt smart tillverkning. Områden man tittar specifikt på är Effektiv och hållbar tillverkning, Bioekonomi och Smarta teknologier. Projektet involverar expertis från tre övergångs- och två utvecklade regioner, grundat på fem fokusområden. Det övergripande målet är att påskynda implementeringen av innovation och främja interregionalt samarbete.

Europeiska företag erbjuds att skala upp sina innovationer i tre mindre utvecklade regioner i EU: Bulgarien, Slovenien och Portugal. Aktörer från mindre utvecklade regioner kommer i projektet att matchas med partners från andra regioner. De som bjuds in för att delta är främst små och medelstora företag samt start-ups. Men även större organisationer, kluster, myndigheter och universitet kan delta. De deltagande aktörerna erbjuds vägledning i utvecklingsprocesser, hjälp med finansieringsstrategier och kontakter för att gå från tanke till handling och etablera nya lösningar.

Läs mer på projektets webbplats: www.rise-project.eu

Projektnamn: RISE – Resilient Innovation Ecosystems for EU Value Chains

Projektkoordinator: Cleantech Bulgaria

Huvudfinansiär: Europeiska unionen

Samverkanspartners: Från Sverige: Paper Province, Frankrike: N-ABLE; Portugal: ACPMR; Spanien: ICAMCYL; Italien: LE2C; Finland: DIGIPOLIS; Slovenien: TECOS

Slutdatum: 2025

 

Artiklar om projektet