Attraktionskraft Värmland

Hur står det till med jämställdhet och kompetensförsörjning på de värmländska arbetsplatserna? Det utforskar Attraktionskraft Värmland, som tillsammans med företag, klusterorganisationer och kommuner ska hitta nycklar som främjar attraktiva arbetsplatser i länet.

Projektet drivs av Region Värmland och huvudsyftet är att bidra till en stärkt arbetsmarknad i Värmland. Här samverkar region, kommuner och näringsliv för att ge branscher och företag verktyg att kunna rekrytera mer jämställt och förbättra sin kompetensförsörjning.

Den primära målgruppen är små och medelstora företag i branscher med ojämn könsfördelning och stora rekryteringsbehov. Dessa branscher är skogsindustrin, verkstadsindustrin och ICT som representeras i projektet av klusterorganisationerna Paper Province, IUC/Stål & Verkstad och Compare.

Projektet har fem delmål. Två av dem handlar om att få personer i den underrepresenterade gruppen att bli intresserade av och söka utbildningar till tekniska yrken. Två andra delmål handlar om att företagskultur och arbetsmiljö ska vara attraktiva för alla grupper, även för den underrepresenterade. För att få insikter från en sektor som domineras av kvinnor ska projektdeltagarna också samarbeta med hälso- och sjukvården i regionen.

Projektnamn: Attraktionskraft Värmland

Projektkoordinator: Region Värmland

Huvudfinansiär: Region Värmland

Samverkanspartners: Paper Province, Stiftelsen Compare, IUC/Stål & Verkstad, Paper Province, Hälso- och sjukvården Region Värmland, Karlstads kommun, Säffle kommun, Filipstads kommun, Kristinehamns kommun

Slutdatum: 2024

Image

Kristine Seger

Controller & Koordinator Framtidens Kompetens

+46 (0)70 586 77 80

k.seger@paperprovince.com

Image

Magnus Persson

Innovationsrådgivare & projektledare


+46 (0)70 342 79 41
m.persson@paperprovince.com