Attraktionskraft Värmland

Hur står det till med jämställdhet och kompetensförsörjning på de värmländska arbetsplatserna? Det utforskar Attraktionskraft Värmland, som tillsammans med region, klusterorganisationer och kommuner ska hitta nycklar som främjar attraktiva arbetsplatser i länet.

Det råder kompetensbrist i Värmland. Det gör det svårt att rekrytera – inte bara rätt kompetens utan även att få den att stanna kvar. Konkurrensen är hård.

För att minska risken att Värmlands utveckling och tillväxt bromsas upp arbetar Attraktionskraft Värmland för att öka Värmlands och arbetsgivarnas attraktionskraft. För att göra det läggs fokus på jämställdhetsfrågor kopplat till attityder, normer och värderingar för att skapa mer inkluderande arbetsplatser. Fler ska helt enkelt vilja jobba, trivas och välja att stanna kvar hos värmländska arbetsgivare.

Den primära målgruppen utgörs av skogs- och tillverkningsindustrin samt it-sektorn som består av en stor majoritet män samt vård- och utbildningssektorerna som består av en majoritet kvinnor.

Arbetet har bland annat resulterat i webbplatsen Schyst.se. En sida som samlar kunskap och konkreta verktyg för hur man skapar attraktionskraft genom att bli mer inkluderande.

Insatserna i Attraktionskraft Värmland bidrar till flera insatsområden i Värmlandsstrategin.

Projektnamn: Attraktionskraft Värmland

Projektkoordinator: Region Värmland

Huvudfinansiär: Region Värmland

Samverkanspartners: Paper Province, Compare, IUC/Stål & Verkstad, Hälso- och sjukvården Region Värmland med stöd av Karlstads kommun, Säffle kommun, Filipstads kommun, Kristinehamns kommun.

Slutdatum: 2021-10-01 till 2024-12-31

Inom ramarna för projektet har forskningsstudien Kompetens och kön – en fråga om närhet, nätverk och magkänslor, tagits fram.

 

Artiklar om Attraktionskraft Värmland

Image

Elin Appel

Projektledare

+46 (0)72 556 66 97

elin.appel@paperprovince.com

Image

Malin Hildén

Kommunikatör


+46 (0)70 219 08 98
malin.hilden@paperprovince.com