Attraktionskraft Värmland

Hur står det till med jämställdhet och kompetensförsörjning på de värmländska arbetsplatserna? Det utforskar Attraktionskraft Värmland, som tillsammans med företag, klusterorganisationer och kommuner ska hitta nycklar som främjar attraktiva arbetsplatser i länet.

Projektet drivs av Region Värmland och huvudsyftet är att bidra till en stärkt arbetsmarknad i Värmland. Här samverkar region, kommuner och näringsliv för att ge företag och organisationer verktyg att kunna rekrytera mer jämställt och förbättra sin kompetensförsörjning.

Den primära målgruppen är organisationer i branscher med ojämn könsfördelning och stora rekryteringsbehov. Dessa branscher är skogsindustrin, verkstadsindustrin och ICT som representeras i projektet av klusterorganisationerna Paper Province, IUC/Stål & Verkstad och Compare. Även sjukvården är en sådan identifierad bransch.

Projektet har fem delmål. Två av dem handlar om att få personer i den underrepresenterade gruppen att bli intresserade av yrken och utbildningarna som leder till jobb. Två andra delmål handlar om att företagskultur och arbetsmiljö ska vara attraktiva för alla grupper, även för den underrepresenterade.

Projektnamn: Attraktionskraft Värmland

Projektkoordinator: Region Värmland

Huvudfinansiär: Region Värmland

Samverkanspartners: Paper Province, Stiftelsen Compare, IUC/Stål & Verkstad, Hälso- och sjukvården Region Värmland, Karlstads kommun, Säffle kommun, Filipstads kommun, Kristinehamns kommun

Slutdatum: 2024

Inom ramarna för projektet har forskningsstudien Kompetens och kön – en fråga om närhet, nätverk och magkänslor, tagits fram.

 

Artiklar om Attraktionskraft Värmland

Image

Malin Hildén

Kommunikatör


+46 (0)70 219 08 98
malin.hilden@paperprovince.com