Förstudie för industriell och urban symbios

Aktörer i mellersta Sverige kraftsamlar nu för att förändra spelplanen för en cirkulär ekonomi. Genom en förstudie kommer nyckelaktörer utforska hur kommuner kan fungera som regionala omställningsmotorer för en mer resurseffektiv framtid.

Förstudien har fokus på att utforska och skapa industriella symbioser i sju svenska kommuner, i nära samarbete med industrin. Det innebär att underutnyttjade resurser kan få ett nytt värde och bli en nyckel för kommuner och företag att nå sina klimat- och miljömål.

Inom projektet utforskas en femstegsprocess som utvecklats av Chalmers Industriteknik för att utvärdera hur väl den fungerar för kommunerna att komma igång att stödja utvecklingen av industriella symbioser.

Industriell symbios betyder att sidoströmmar från en industri får nytt liv som resurs hos någon annan. Det kan handla om exempelvis materialströmmar och energi från pappersbruken, men det kan även handla om att dela tjänster med varandra, såsom logistiklösningar.

Projektet är ett samarbete mellan Paper Province, Chalmers Industriteknik och Linköpings universitet samt kommunerna Kristinehamn, Karlstad, Torsby, Sunne, Bengtsfors, Mora och Vansbro.

Projektnamn: Genomförandestudie av kommuner som regionala utvecklingsmotorer genom industriell symbios
Projektkoordinator: Paper Province
Finansiär: Projektet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas via det strategiska innovationsprogrammet RE:Source.
Projekttid: Pågår september 2023 – juni 2024