Nytt projekt stärker samarbetet i Sveriges och Norges bioekonomi

Paper Province och Norwegian Wood Cluster inleder nu ett nytt projekt som ska bidra till värdeskapande kopplingar mellan företag i Sverige och Norge, med fokus på cirkularitet och skoglig bioekonomi.

Projektet Circular Bioeconomy Arena finansieras av medel från EU-programmet Interreg Sverige-Norge och pågår under tre år.

Samarbetet mellan de två näringslivsklustren Paper Province och Norwegian Wood Cluster har pågått under flera år och stärks nu ytterligare i och med det nya samverkansprojektet som ska säkerställa näringslivets utveckling inom skoglig bioekonomi på såväl nationell som internationell front.

Paper Province är extra starka inom papper, massa och förpackningar medan Norwegian Wood Cluster är extra starka inom träbyggnation, vilket gör att verksamheterna kompletterar varandra väl.

– Träbyggande och cirkularitet är områden där Norwegian Wood Cluster är starka och aktiva och vi kommer att ha stor nytta av samarbetet, säger Sandra Sundbäck, vd för Paper Province

– Vår svenska klusterpartner har 25 års erfarenhet och är bland de bästa klustren i världen. Vi ser bland annat fram emot att dra nytta av Paper Province erfarenhet av startup-företag, säger klusterledare Berit Sanness på Norwegian Wood Cluster.

Klustren fungerar som en länk mellan företag, offentlig sektor och akademi. Interreg-projektet innebär en bra plattform för att vidareutveckla det gränsöverskridande samarbetet, menar Sandra Sundbäck och Berit Sannes.

Viktiga partners

För att lyckas med projektet är klustren beroende av att få med sig rätt partners på båda sidor om gränsen, och det har de lyckats med. Eftersom det gränsöverskridande arbetet kommer att utföras med små och medelstora företag inom skogsbioekonomin som målgrupp, kommer Klosser Innovation och Kjeller Innovation att spela viktiga roller i projektet tillsammans med Dalerna Science Park, Sting Bioeconomy och Innovatum Science Park. Circular Packaging Cluster kommer att vara en norsk partner inom förpackningsområdet. Dessutom kommer DNB Bank att bidra till utredningen av frågan om finansiering av projekt över gränsen.

En strategigrupp med näringslivsaktörer från klustren och en referensgrupp som inkluderar länsstyrelserna och de svenska regionerna kommer att bidra till god dialog och förankring under det treåriga projektet, som startar den 1 augusti 2023.

Image

Sandra Sundbäck

VD

+46 (0)70 259 95 62

sandra.sundback@paperprovince.com