Sökresultat

Du har sökt på: ""

Nordic Paper ger stort stöd till testbädden LignoCity

12 maj, 2021

Nyligen tecknades ett förmånligt femårsavtal som ger LignoCity rätt till att använda delar av Nordic Papers lokaler intill bruket i Bäckhammar. – De underlättar för testbädden på flera vis och vi är tacksamma över att få så stort stöd från Nordic Paper, säger Robert Gustavsson, projektledare för RISE. LignoCity är en testbädd som främst drivs…

Läs mer

Paper Province och den värmländska skogliga bioekonomin uppmärksammas i portugisisk tv

3 maj, 2021

Från Lissabon till Stockholm. Så heter programserien på portugisiska tv-kanalen RTP som i ett avsnitt uppmärksammar innovationskraften i Värmland genom bland annat Paper Province, LignoCity och The Wood Region. I intervjuer med Maria Ölmhult, projektledare för Lignocity, Paul Nemes, vice vd på Paper Province, Gunnar Hellerström, projektledare på Paper Province och Pelle Stafshede, vd för…

Läs mer

Karlstads universitet satsar på skoglig bioekonomi

26 april, 2021

Genom profilerad utbildning ska Karlstads universitet utbilda studenter som kan driva omställningen till en skoglig bioekonomi. Projektet Pro2BE Avans Bioekonomi kommer att förbereda studenterna för de nya, skogsindustrirelaterade arbetsuppgifter som krävs i en framtida cirkulär bioekonomi. KK-stiftelsen har nu beviljat universitetet ett anslag på drygt 2 miljoner kronor för att tillsammans med näringslivet ta fram…

Läs mer

Jessica Gard Timmerfors får stipendium för sin forskning kring flis

22 april, 2021

Jessica Gard Timmerfors har fått Young Researcher´s Award från Gunnar Sundblads Forskningsfond för sin forskning kring hur flisning kan skapa förutsättningar för en mer effektiv användning av vedråvaran. Stipendiet är nyinrättat och delas ut av Kung Carl XVI Gustaf under eventet Forum för bioekonomi den 20 april. Jessica Gard Timmerfors har arbetat som kemist på…

Läs mer

Studenter bidrar till att minimera industriernas rester

21 april, 2021

Nu kan studenter på Karlstads universitet fördjupa sig i cirkulär och hållbar industri i praktiken. Det görs i en ny kurs som kommit till genom samarbete mellan universitetet, Paper Province och aktörer i Torsby kommun. – Det är absolut ett av de roligaste projekten hittills under min universitetstid, säger en av kursdeltagarna. Det senaste året…

Läs mer

Mjukvara tar vara på råtalloljan

19 april, 2021

Med hjälp av mjukvaran SoapEye APC kan värmländska företaget Celbypro erbjuda effektiv utvinning av råtallolja från massabruken. På BillerudKorsnäs Gruvön arbetar man sedan 2015 med produkten. – På det här sättet är vi med och bidrar till en ökad produktion av grönt drivmedel, säger Rikard Konradsson, driftingenjör på Gruvön. Råtallolja framställs av såpa som i…

Läs mer

Smartare papperssugrör

I sommar förbjuds sugrör tillverkade av plast inom EU. I stället ska mer cirkulära alternativ ersätta miljöboven, som exempelvis sugrör tillverkade av papper med ett vätskeskyddande lager av cellulosa och lignin.   80–85 procent av skräpet i haven i EU består av plast och 50 procent av det är engångsartiklar. För att drastiskt minska på nedskräpningen och skona miljön beslutade EU att införa ett direktiv för…

Läs mer

För Promiko kan avfallet bli en resurs

16 april, 2021

Alan Werker och Simon Bengtsson är experter på miljösmart och innovativ teknik, framförallt vet de hur man omvandlar avfall och avloppsvatten till nya resurser – såsom bioplast. Något som kommer till stor användning i omställningen till ett cirkulärt och hållbart samhälle. Forskarna Alan Werker och Simon Bengtsson drog igång Promiko 2017. De håller till i…

Läs mer

Möjlighet att söka: Challenge Lab Såddfond

15 april, 2021

Fram till den 17 maj finns möjlighet att ansöka om medel hos Challenge Lab Såddfond. Såddfonden finansierar innovativa lösningar och utvecklingsinitiativ som bidrar till en koldioxidsnål och resurseffektiv omvandling av industrin och samhället. Fonden stöder samarbetsprojekt och finansiering kan sökas av företag och andra aktörer från län i Norra Mellansverige. Regionerna som utgör Norra Mellansverige…

Läs mer

Patrik brinner för samarbeten över gränser

13 april, 2021

Patrik Bångerius har varit med i Paper Province styrelse i drygt ett år. Med sitt breda nätverk och sin långa bakgrund inom teknik och innovation bidrar han med nya kopplingar till aktörer som kanske inte annars hade funnits på Paper Province radar.  Nästa person i vår styrelseserie att presenteras är styrelseledamot Patrik Bångerius, innovationsrådgivare på Karlstads universitet och avdelningen Grants and Innovation Office….

Läs mer