Sökresultat

Du har sökt på: ""

Demoanläggning för hållbar textilfiber byggs hos Stora Enso

Den globala efterfrågan på nya hållbara textilfibrer är stor och brådskande. Nu byggs en demonstrationsanläggning för tillverkning av sådan fiber på Stora Ensos bruk i Nymölla. Sedan 2014 har det skånska bolaget Tree to textile utvecklat metoder för att tillverka textilfiber av cellulosa. Bolaget består av H&M Group, Inter IKEA Group, Stora Enso och LSCS Invest….

Läs mer

Vindkraftstillverkaren Vestas investerar i Modvion

Danska Vestas, världsledande tillverkare av vindkraftsturbiner, investerar i det svenska träteknologiföretaget Modvion. Syftet är att snabbare få ut Modvions torn på marknaden och komma igång med massproduktion. Vestas är också intresserade av att inkludera Modvions vindkraftstorn i sina produktlinjer för att kunna erbjuda sina kunder mer hållbar vindkraft. Modvions vindkraftstorn är starkare än stål vid…

Läs mer

Lignin som resurs för ökad hållbarhet

Lignin är ett ämne som ger styrka till träd och växter. Det är också en biprodukt vid pappersmassatillverkning. I en ny studie vid Karlstads universitet undersöker forskare hur ligninet kan tillvaratas för ökad hållbarhet i industrin. Ligninet som separeras ut i pappers- och massaindustrins processer tas tillvara och används främst för energiproduktion. Men forskning visar…

Läs mer

Nytt laminat av 85 procent papper

Svenska FreeForm Packaging har med hjälp av BillerudKorsnäs förpackningskoncept FibreForm® utvecklat ett töjbart papperslaminat baserat på 85% papper. Det är en lösning som efterfrågats av många varumärkesägare och återförsäljare. Hittills har FreeForm Packaging bara kunnat erbjuda laminat med polyeten på båda sidor för att säkerställa goda tätningsegenskaper, men detta har nu förändrats. En ny process…

Läs mer

Karlstads Energi och Bioshare i nytt demoprojekt

Kan Karlstads Energis anläggningar även användas för att framställa biobaserade kemikalier och förnybara bränslen? Det ska bolaget tillsammans med Bioshare AB ta reda på genom att bygga en demonstrationsanläggning vid Hedenverket. “En klimatsmart framtidssatsning”, säger Monika Bubholz (MP), styrelseordförande i Karlstads Energi. Fjärrvärmen använder redan idag resurser som annars skulle gå till spillo, exempelvis restprodukter…

Läs mer

Samarbete ökar digitaliseringen i Värmland

Värmländska branscher, företag och organisationer ska tillsammans ta fram en färdplan för hur forskning och innovation ska öka digitaliseringen i Värmland. Som ett första steg deltog ett 40-tal personer vid en workshop som lade grunden för det kommande arbetet. För många företag och organisationer är digitalisering nödvändig för framtida överlevnad och utveckling. Den spelar även…

Läs mer

Framtidsbilder för det digitala Värmland tar form

Några pratar om det, andra är på god väg och vissa ligger i framkant. Digitalisering i olika former är högaktuellt, inte minst nu under pandemin. Att arbeta medvetet med digitalisering är idag en nyckelfaktor – för konkurrenskraft inom industri och företag till samhällsservice och god livskvalitet. Inom EU-projektet Digiterri samverkar Värmland med två andra europeiska…

Läs mer

Testmiljöerna viktiga när förpackningsbranschen ställer om till fossilfritt

Suget efter miljövänliga förpackningar växer sig allt större. Paper Province är med och främjar utvecklingen och erbjuder hjälp till företag som vill gå över till fiberbaserade lösningar. Test- och utvecklingsmiljön FFLAM – Fossilfria Laminat – är ett av verktygen. Här berättar vår projektledare och förpackningsexpert Peter Edberg om trenderna inom förpackningsindustrin och hur företag kan…

Läs mer

67 ton mindre plast per år när ICA byter till pappersförpackning för hamburgare

ICA byter förpackning på alla sina egna hamburgare och går från plasttråg till ett pappersbaserat tråg av fiber från björk, gran och tall. Förändringen minskar plastanvändningen med över 80 procent per tråg jämfört med tidigare förpackningar och totalt minskar plastanvändningen årligen med över 67 ton. Den nya förpackningen kommer att användas för sju av ICAs…

Läs mer

Utlysning: Resurseffektivt och kemikaliesmart

Utlysningen syftar till att öka förutsättningarna för att visionen om en cirkulär ekonomi och miljökvalitetsmålet Giftfri miljö ska kunna uppnås. Formas vill genom utlysningen främja samarbeten mellan forskningsområdena cirkulär ekonomi och giftfri miljö. Ju hårdare krav som ställs på halter av farliga ämnen i återvunna material, desto svårare blir det att nå visionen om en…

Läs mer