Sökresultat

Du har sökt på: ""

Björn Sjöstrand prisas för sin forskning – viktig för skogsindustrin

13 maj, 2022

Björn Sjöstrand, universitetslektor i kemiteknik, tilldelades Young Researcher´s Award på Forum för bioekonomi. Han prisades för sin forskning som kan bidra till att pappersfibern kan återvinnas många fler gånger än i dag. – Det var väldigt roligt att få detta pris, som ger mig möjlighet att ge mig in i ett nytt forskningsfält där min…

Läs mer

Skogen prioriteras i regional miljonsatsning

Under sju år kommer Region Värmland och Karlstads universitet att investera 140 miljoner kronor för att stärka forskningen inom sju prioriterade områden. Ett av dem är Paper Province kärna – skoglig bioekonomi. Hur kan varje fällt träd tas till vara på, från rot till topp, och samtidigt skapa ett så högt värde som möjligt? Och…

Läs mer

Utlysning: Småföretags digitala utveckling

Vill du vara med och vidareutveckla och testa metoder, arbetssätt och verktyg för att öka småföretagens digitala säkerhet? Nu kan innovations- och företagsfrämjande organisationer söka finansiering genom Tillväxtverket för att driva utvecklings­projekt för att stärka företagens affärsstrategiska arbete för en säker digitalisering. Projektägare ges samtidigt en möjlighet att söka pengar för kompetensutveckling av egen personal….

Läs mer

Industriklivet: forsknings- och innovationsprojekt

10 maj, 2022

Nu kan du få bidrag inom Industriklivet för forskning och innovation i syfte att minska växthusgasutsläpp från industrins processer eller uppnå negativa växthusgasutsläpp. Utlysningen är öppen under två perioder per år. I denna utlysning välkomnas ansökningar för forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till en eller flera av nedanstående områden: att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser…

Läs mer

Klimatklivet vill se fler investeringar i cirkulära flöden

6 maj, 2022

Ökad cirkularitet av exempelvis plast och textilier är en viktig del av omställningen mot ett fossilfritt samhälle. Användningen av jungfruliga material behöver minska. Naturvårdsverket ser stor potential i fler projekt och investeringar för ökad cirkularitet som kan stöttas av Klimatklivet. – Vi välkomnar fler ansökningar från projekt som syftar till att öka cirkulariteten av exempelvis…

Läs mer

COWI och Swedish Biofuels i samarbete om att bygga fabriker för hållbart flygbränsle

5 maj, 2022

Swedish Biofuels och COWI har tecknat ett avtal om att förse den svenska marknaden med 400 000 ton hållbart flygbränsle (SAF – sustainable aviation fuel). Swedish Biofuels teknik är baserad på metoden “Alcohol to Jet” (ATJ) för tillverkning av bränslet som helt kan ersätta fossilt flygbränsle. Den första anläggningen kommer att byggas i Brista nära…

Läs mer

Paper Province signerar samarbetsavtal med Norwegian Wood Cluster och WoodWorks! Cluster

3 maj, 2022

Paper Province har idag signerat ett samarbetsavtal med de två norska klustren Norwegian Wood Cluster och WoodWorks! Cluster. Signeringen innebär ett avtal om samarbete över gränsen kring frågor som rör skogsbranschen, industriell träbyggnation och innovationer från skogen. Paper Province deltar i den rekordstora norsk-svenska näringslivsdelegationen som just nu befinner sig i Sverige och som bland…

Läs mer

Skogsindustrin skapar klimatnytta för hela Sverige

Under de senaste 30 åren har det aktiva skogsbruket ökat med 46 procent trots att den avverkad skogsytan är så gott som samma. Samtidigt bidrar skogsnäringen i dag till en klimatnytta som är dubbelt så stor som hela landets klimatutsläpp. Skogsindustriernas nya rapport, svensk skogsnärings klimateffekt 1990–2020, visar tydligt att skogsnäringen spelar en viktig roll…

Läs mer

Paper Province deltar i rekordstor norsk-svensk näringslivsdelegation med fokus på omställning

2 maj, 2022

Den 2-4 maj är Kronprins Haakon och Kronprinsessan Mette-Marit av Norge på officiellt besök i Sverige. Med sig har det norska Kronprinsparet Norges näringsminister Jan Christian Vestre (AP) och en rekordstor näringslivsdelegation. Syftet med besöket är att bidra till att stärka det nära affärssamarbetet mellan Norge och Sverige med fokus på de gröna näringarna och…

Läs mer

”Att arbeta säkert är ett val”

28 april, 2022

Anställdas hälsa och säkerhet är högsta prioritet för de industriföretag som medverkar i Paper Province säkerhetsnätverk. Ett av dem är Stora Enso Skoghalls Bruk, vars mål är att vara branschledande inom säkerhet, och har som mindset att säkerhet och välmående skapas tillsammans. – På Skoghalls Bruk har vi ett uttryck som lyder ”kraften i organisationen”….

Läs mer