Valmet firar 100 sålda Advantage ViscoNip-pressar

Advantage ViscoNip-pressen är en nyckelprodukt som förbättrar kvalitet och spar energi vid mjukpapperstillverkning. Sedan lanseringen 2006 har Valmet sålt 100 pressar till pappersproducenter över hela världen, något som man nu firar tillsammans med personal och kunder.

Valmet är ett av Paper Province äldsta medlemsföretag och en ledande leverantör av teknik, automation och service till pappers- och massaindustrin. I Karlstad har verksamheten fokus på att utveckla, tillverka, leverera och serva anläggningar, utrustning och processlösningar för mjukpapperstillverkare, massabruk och energiindustrin över hela världen. Det var också i Karlstad som Valmet Advantage™ ViscoNip® press-teknologin utvecklades och lanserades för snart tjugo år sedan.

Nyligen kunde Valmet fira försäljningen av sin hundrade Advantage ViscoNip press, som ska levereras till Papel San Francisco, en familjeägd pappersproducent i Mexiko som tillverkar mjukpapper såsom toalett- och hushållspapper.

Anders Leandersson. Foto: Valmet

– Advantage ViscoNip press är en innovativ produkt som innebär flera olika produktionsfördelar. Eftersom den är mer flexibel än traditionella pressar anpassar den sig efter motvalsens utböjning och deformation. Det ger en optimal pressning som förbättrar papperskvaliteten och sparar energi, berättar Anders Leandersson, produktägare för ViscoNip på Valmet i Karlstad.

Viktig del av torkprocessen

Pressen är en viktig del i papperstillverkningens torkprocess och består av två pressvalsar som är utformade för att kunna anpassa sig efter varandra och applicera en jämn presskraft över hela ytan. Genom att använda en kombination av tryck, tid och temperatur, som påverkar viskositeten av vatten som finns kvar i pappersbanan, kan ViscoNip-pressen effektivt avlägsna vatten och komprimera pappersfibrerna för att producera en jämn och högkvalitativ pappersprodukt. Detta leder även till att mindre energi krävs i torkprocessen vilket kan ge energibesparingar runt 25 procent.

– Teknologin kan ingå i leveransen av nya mjukpappersmaskiner eller som en uppgradering av befintliga produktionslinjer, för att förbättra prestandan, förklarar Anders Leandersson.

”Stor skillnad mot andra maskiner”

ViscoNip nummer 100 är nu färdigproducerad av Valmet i Karlstad och kommer levereras som en del av Papel San Franciscos sjunde mjukpappersmaskin från Valmet. Det blir dock deras fjärde maskin innehållande den unika och patenterade pressen.

I samband med beställningen berättade driftchefen Dario Palma y Meza Espinoza och brukschefen Enrique Zárate vad ViscoNip pressen betyder för deras produktion:

Hur har ViscoNip-pressen förbättrat er produktion?

– Vi har sett en ökning i papperskvaliteten men också mindre driftstopp för underhåll. Den har väldigt bra tillförlitlighet. Dessutom säger våra operatörer att den är lätt att köra och underhålla.

Vad var er ursprungliga anledning till att investera i ViscoNip pressen?

– Beslutet drevs av vår önskan att spara energi. ViscoNip pressen gav oss möjlighet att nå de målen.

Med tanke på er erfarenhet, vad skulle ni säga är de främsta anledningarna att välja en ViscoNip press?

– För att göra det kort: Papperskvalitet och energibesparing.

Vi på Paper Province gratulerar Valmet till ViscoNip press nummer 100 och ser fram emot att följa teknikutvecklingen för att nå energibesparingar i mjukpappersindustrin!

Advantage ViscoNip-pressen i Valmets produktionslokaler i Karlstad. Foto: Valmet