Bidra med abstracts för Cellulosaworkshoppen i Karlstad 19 – 20 november

Välkommen att bidra till två innehållsrika dagar med fokus på cellulosa, innovativa idéer och forskning för en mer hållbar framtid!

Karlstads universitet och Umeå universitet bjuder härmed in företag och forskare att skicka in abstracts till den elfte internationella cellulosaworkshopen som arrangeras i Karlstad 19 – 20 november.

Programmet är inriktat på grundläggande och tillämpade studier inom cellulosa, nanocellulosa, regenererad cellulosa och cellulosaderivat. Workshopen sponsras av ledande leverantörer av dissolvingmassa och tillhörande utrustning, för att få till en mix av både akademiska och tillämpade presentationer. Dagarna innebär en unik mötesplats för forskare, utvecklingsansvariga, experter och andra nyckelpersoner som på olika sätt arbetar med cellulosa och kringliggande lösningar.

Arrangörerna söker nu teman och idéer till workshoppen i form av abstracts som berör exempelvis:

  • Cellulosakemi och derivat
  • Cellulosastrukturer och kompositer
  • Upplösning av cellulosa
  • Preparering av dissolvingmassa och dess egenskaper
  • Nanocellulosa
  • Regenerering av cellulosa
  • Spinning av cellulosafibrer

Även andra teman med koppling till cellulosa är välkomna. Skicka in ditt abstract på maximalt en A4-sida till celluloseworkshop24@kau.se senast 10 maj.

Save the date 19 -20 november

Dagarna kommer även att inkludera studiebesök och är en möjlighet att nätverka, dela kunskap och få insikt i de senaste innovationerna. Anmälan till konferensen öppnar efter sommaren, men reservera datumet 19 – 20 november redan nu.

Mer information

För frågor och mer information kontakta Björn Sjöstrand, docent på Karlstads universitet: bjorn.sjostrand@kau.se. Information om konferensen publiceras löpande på www.celluloseworkshop.com