Tio smarta affärsidéer presenterades för ett 50-tal investerare

Den 7 maj presenterade tio bolag sina produkter och affärsidéer under investeringsforumet A-match i Karlstad. På plats fanns ett 50-tal investerare nyfikna på att ta del av framtidens innovativa lösningar.

A-match är ett framgångsrikt koncept i form av ett pitchevent som sammanför unga företag och investerare. Sedan starten har det gett många startup-bolag en bra skjuts framåt. Av de som deltagit har närmare 60 procent funnit investering i och med sitt deltagande.

Under vårens upplaga av A-match fick tio bolag chans att visa upp sig. Bland företagen fanns ett fokus på bioekonomi och digital hälsa.

— När vi väljer bolag pratar vi mycket om effektivitet, både för samhället och individen. Det handlar om att bygga nya lösningar med fokus på hållbarhet, effektivitet, ekonomi och ett stort hjärta, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd för Almi Värmland, som är projektägare för A-match.

GI Lift och Melker

Bolaget med starkast koppling till bioekonomi var GI Lift som utvecklat en unik metod där en typ av drönare (multikopter) kan återföra aska till skogen. Askan ökar skogens tillväxt och binder koldioxid. Dessutom innebär tekniken ett minskat behov av tunga skogsmaskiner som gör jobbet i skogarna.

Melker of Sweden

Med koppling till den skogliga bioekonomin återfanns även Paper Province medlemsföretag Melker of Sweden. De utvecklar kajaker med hjälp av träfiber på ett unikt sätt. Företaget är kanske det som idag är mest etablerat på marknaden av de pitchande bolagen. De deltog med hopp att finna finansieringsstöd att inta den internationella marknaden till vilken de utvecklat en ny typ av kajak, innehållande ännu mer trä.

Digitala verktyg som främjar hälsan

Närmare hälften av bolagens tjänster och produkter berörde hälsa genom digitala lösningar. Med fanns Cognes med sitt screeningverktyg för tidig upptäckt av demens, Enaiblers lösning för AI-driven mikroskopi för diagnostisering och MediQueue med sin virtuella metod för att minska köerna på akutmottagningar.

MediQueue

Mohamed Kabbani, vd på MediQueue samt läkare på Centralsjukhuset i Karlstad, upplever att regionernas pressade ekonomiska situation bidrar till ett ökat intresse för digitala lösningar och att en av dem skulle kunna vara deras virtuella kösystem.

— Tekniken vi representerar kostar inte regionerna pengar, utan bidrar till att spara pengar. Vi har fått mycket positiv feedback från vården, utmaningen är att få den första kunden. Regionerna vill se resultat innan de investerar, säger han.

Pitcher ska nå ut internationellt

Att bolagen lyckades locka drygt 50 investerare till eventet tycker Anna Lundmark Lundbergh i sig är ett kvalitetstecken för A-match.

— Det är en tuff konjunktur, och har varit så en tid, vilket också gör det tuffare att få en investering. Det är också anledningen till att vi valt att låta alla bolag pitcha på engelska, för att de filmer vi tillgängliggör via A-match play ska få en större spridning. Vi har redan fått förfrågan från investerare i fem olika länder om att ta del av bolagens pitcher i efterhand, säger hon.

Samarbete mellan nio aktörer

Bakom A-match står Almi Värmland, Almi Invest Norra Mellansverige, Nordea, Sting Bioeconomy, Karlstads universitet, Paper Province, DigitalWell Ventures, Compare och Region Värmland. Investerarforumets syfte är att skapa en arena där både regionala, nationella och internationella bolag och investerare kan mötas med Värmland som bas.

Här är de tio bolagen som deltog i vårens A-match!