Ny forskning för energieffektivisering av papperstillverkning

Avvattning av pappersmassan är en mycket energikrävande del vid papperstillverkning. Ny forskning visar nu att man kan effektivisera processen och samtidigt få en lägre energiförbrukning.

– I min forskning har jag tittat på tillverkning av fettresistent papper, det som kallas smörpapper. Ju kompaktare ett papper är desto mer energi går det åt vid avvattningsprocessen, säger Björn Öman, industridoktorand i kemiteknik vid Karlstads universitet.

Vid avvattningen går pappersmassan genom flera vakuumsuglådor, normalt fem till åtta stycken. I denna process är återvätning ett problem. Pappersbanan hinner nämligen suga tillbaka en del av det borttagna vatten innan massan hinner transporteras till nästa låda.

– Försök i laboratorieskala har utförts vid Karlstads universitet där vi har simulerat en flerstegs-vakuumsuglåda. Den nya lådan ska förhoppningsvis minska energibehovet samtidigt som den blir mer effektiv vilket blir extra viktigt för fettresistenta papper som är mycket svårare att avvattna. Genom ökade vakuumnivåer utan pauser emellan nivåerna har vi kunnat åstadkomma en högre torrhalt och samtidigt fått en lägre energiförbrukning.

Läs artikeln på BioResources: Improved vacuum dewatering of grease-proof paper utilizing a multi-slit vacuum suction box in laboratory scale