Rottneros Bruk AB

Vid Rottneros Bruk tillverkas pappersmassa med två mekaniska processtyper: slipmassa och CTMP (Chemi-Thermo-Mechanical Pulp). Den årliga tillverkningskapaciteten uppgår till 150.000 ton. Vi är certifierade enligt ISO 9001, 14001 och 50001.

Företaget ingår i Rottneroskoncernen.