Rottneros biobaserade tråg uppfyller hårda krav

Rottneros förpackningslösningar i form av tråg har tidigare varit 90-95 procent biobaserade. Nu, efter det femåriga EU-projektet Pulpaction, står det klart att de även lyckats utvecklat ett tråg som är 100 procent biobaserat.

I september gick EU:s innovationsprojekt Pulpacktion i mål. Syftet har varit att utveckla en helt förnybar biobaserad förpackningslösning till ett konkurrenskraftigt pris. Företag och institut över hela Europa har deltagit, med Rottneros som den enda svenska industripartnern – och som koordinator. Projektet utvärderades av två varumärkesägare inom livsmedelsindustrin med ett positivt resultat. En av dem var Dafgårds.

– Dafgårds bedriver som en del av sitt ständiga förbättringsarbete ett arbete för att optimera och hitta nya hållbara förpackningslösningar för färdigmaträtter. Genom vår medverkan i Pulpacktion-projektet har vi praktiskt kunnat testa helt biobaserade förpackningslösningar, säger Anders Wretman, Dafgårds produktchef för förpackningar, i ett pressmeddelande.

– Utvärderingen visar att dessa nya tråg uppfyller Dafgårds krav gällande livsmedelssäkerhet, kvalitet samt processprestanda. Vi ser denna typ av förpackningslösningar som ett möjligt sätt i framtiden att ytterligare minska vår klimat- och miljöpåverkan, fortsätter Anders Wretman.

Unika möjligheter

Pulpacktion har genomförts inom ramen för EU Horizon och har inneburit en chans för Rottneros att bedriva utveckling och testa material i en skala som inte varit möjligt på egen hand. Dessutom har kontakter knutits som kan gynna en framtida utveckling.

– Rottneros Packaging fokuserar på högkvalitativa livsmedelsförpackningar med mycket högt satta krav på dess egenskaper. Det gäller främst livsmedelssäkerhet, spårbarhet, finish och design samt barriäregenskaper för att uppnå en lång hållbarhet. De formpressade förpackningstråg som Rottneros producerar har en förnybar råvaruandel om 80–95 procent, berättar Rottneros marknadsdirektör Kasper Skuthälla som har varit med sedan projektet startade 2016.