”Det är viktigt att våga prata om den psykosociala arbetsmiljön”

Medarbetare som mår bra och känner sig trygga på jobbet gör ett bättre jobb. Men arbetsmiljö handlar inte bara om fysiska risker. – Hur vi mår, trivs och är mot varandra är minst lika viktigt, säger Helene Vasiliou på Rottneros.

För fem år sedan började Arbetsmiljöverkets nya regler kring den psykosociala arbetsmiljön att gälla. De ställer krav på att chefer och arbetsledare ska ha kunskaper i hur ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling förebyggs och hanteras. Arbetsgivaren ska också sätta upp mål för att främja en god social och organisatorisk arbetsmiljö.

Helene Vasiliou är arbetsmiljöingenjör på Rottneros Bruk och arbetar sedan 2019 med att säkerställa att Arbetsmiljöverkets föreskrifter och lagar efterlevs, både när det gäller den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön.

– Det är ett spännande arbete och utmanande med en tjänst som tidigare legat på flera olika funktioner. Utmaningen ligger i att få chefer med arbetsmiljöansvar att komma in i rollen. Om arbetsmiljökraven ska kunna efterlevas krävs att alla gör sin insats.

Svårt att bryta invanda rutiner

En annan utmaning är att det kan vara svårt att ändra på arbetsrutiner och invanda mönster.

– Här har det alltid varit fullt fokus på produktionen och man har mer eller mindre hanterat sådant som uppkommit för stunden. Då kan det vara svårt att stanna upp och få in ett nytt tankesätt, att jobba proaktivt och systematiskt hitta roten till problem.

Alla arbetsgivare har krav på sig att ta reda på hur personalen mår och upplever sin arbetssituation. Men hur gör man? Ett verktyg kan vara medarbetarundersökningar.

– Vi har gjort medarbetarundersökningarna som pekar på att stora delar av personalen inte mår så bra i dagsläget, vilket leder till att hela fabriken påverkas. Har man en nöjd personal som litar på ledningen i alla led, då är det en lugn och trygg personalstab. Det är en enkel kalkyl. Men förtroende är ju något man bygger upp, inget som fås gratis.

Viktigt att våga ställa frågor

Tyngdpunkten på arbetet kring den psykosociala arbetsmiljön ligger just nu i att stärka cheferna i sin roll som ledare. Det sker genom kompetensutveckling och genom att kommunicera redan framtagna och fastslagna dokument och policys.

– Arbetet börjar ta form. Vi jobbar för att skapa tydlighet i chefernas roller och ansvar för att våra medarbetare ska veta vad som förväntas av dem – och att de också ska känna ett aktivt medarbetarskap. Det gäller att stärka cheferna och få dem att förstå problemen. Det är viktigt att de vågar prata med personalen om den psykosociala arbetsmiljön, att de kan ställa frågor och följdfrågor.

Bra laganda

Helene poängterar att det finns en väldig bra laganda på bruket. Många har arbetat där länge, de är vänner på fritiden och måna om varandra

– Det gäller att ta fasta på den lagandan och bli ännu starkare. Om några år hoppas jag att det är en naturlig del av verksamheten, att både mjuka och hårda värden är integrerade i det dagliga arbetet.

Säkerhetsnätverk med ledande industriaktörer

I samband med FN:s världsdag för säkerhet och hälsa på jobbet den 28:e april uppmärksammar Paper Province ämnet i en artikelserie under en vecka. Artiklarna har tagits fram inom ramarna för arbetet med säkerhetsnätverket som drivs av Paper Province och ledande industriaktörer i Värmland och Dalsland. Förutom Rottneros deltar Stora Enso Skoghalls Bruk, Valmet i Karlstad, BillerudKorsnäs Gruvön, Ahlstrom-Munksjö i Billingsfors och Nordic Paper.

Läs också:

Säkerhetsnätverk samlar lokala aktörer inom pappers- och massaindustrin >

Industrierna som samarbetar för att skydda personalen >

“Man känner sig trygg med att alla som är här inne har testat negativt” >

Allas ansvar är nyckeln till en bra arbetsmiljö >

Image

Marja Wängestam

Kommunikatör

+46(0)734-22 82 09

marja.wangestam@paperprovince.com