Rottneros investerar för en fossilfri produktionsprocess

Rottneros Bruk investerar 15 MSEK i en metangasbrännare för att nå målet om en fossilfri produktionsprocess. Investeringen innebär att bruket kommer kunna ersätta ytterligare 1 000 kubikmeter fossilt bränsle.

I och med den nya metagasbrännaren kommer den metangas som genereras som en biprodukt i den nya bioreningsanläggningen användas i brukets torkningsprocess. Brännaren kommer att tas i drift under första halvåret 2020 och innebär förutom minskad förbrukning av fossila bränslen även lägre rörliga kostnader.

– Investeringen betyder att vi i stort sett når målet om en fossilfri tillverkningsprocess i Rottneros Bruk. Genom att tillvarata metangasen som generas i bioreningsprocessen när vi torkar massan kommer vi ersätta motsvarande 1 000 kubikmeter fossilbränsle i form av olja. Sammantaget har investeringarna vi gjort i bruket sedan några år minskat oljeförbrukningen med i storleksordningen 7 000 kubikmeter på årsbasis, samtidigt som produktionsvolymen vuxit påtagligt, säger Nils Hauri, direktör för Innovation och strategiska projekt, på Rottneros AB.