Rottneros Bruk investerar 180 miljoner kronor för ökad produktionskapacitet

Rottneros har beslutat att investera cirka 180 miljoner kronor för att expandera produktionskapaciteten av CTMP-massa. De går därmed från en produktion på 125 tusen ton till cirka 165 tusen ton. Investeringen planeras vara i drift under 2024.

Rottneros Bruk i Sunne tillverkar CTMP-massa, det är en kemitermomekanisk stark och mjuk massa som passar många användningsområden. Det används till exempel vid produktion av t vätskekartong samt tryck-, skriv-, mjuk- och hygienpapper.

Den planerade produktionsökningen av massan på Rottneros bruk är främst avsedd för de växande marknadssegmenten kartong och förpackningar samt mjukpapper.

– Beslutet att väsentligt öka kapaciteten inom CTMP är en milstolpe i den fortsatta utvecklingen av Rottneroskoncernen som en ledande nischaktör inom den globala massaindustrin. Det är även ett offensivt nästa steg i strukturomvandlingen av Rottneros bruk efter sliplinjens avveckling. Vi bedömer att de framtida lönsamhetsförutsättningarna för CTMP är mycket goda, inte minst genom den stadigt växande efterfrågan på förpackningar, som utgör ett av de viktigaste användningsområdena, säger Lennart Eberleh, Rottneros vd och koncernchef i ett pressmeddelande.